Košík je prázdny
Kategorie zboží

Fipron spray auv 1x250 ml


FIPRON 2.5 mg / ml spr. ad us. vet.
Vaša cena 21,00
Vaša cena bez DPH 17,50
 
Dostupnosť skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
pondelok 26.10.

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

  • Sprej proti blchám, kliešťom a všenkám pre psov a mačky
  • Neužívať u šteniat mladších 3 dní a mačiat mladších ako 8 týždňov
  • Vhodné aj ako súčasť liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD)
  • Ochrana proti blchám u psov až 3 mesiace, mačiek až 6 týždňov
  • Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne


OBSAH LIEKU

1 ml obsahuje

Liečivo:

Fipronilum 2,5 mg

Číry, takmer bezfarebný roztok.

INDIKÁCIE

Psy: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) As tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) A všenkami (Trichodectes canis).

Mačky: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis) as tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Ixodes spp.) A všenkami (Felicola subrostratus).

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať u mačiatok do 8 týždňov veku, u šteniat do 3 dní staroby.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať u iných cieľových druhov zvierat ako je určené.

vedľajšie účinky

Pokiaľ dôjde k olízania, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula.
V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože). Výnimočne bola zaznamenaná hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperesthesie, depresia, nervozita), zvracanie alebo dýchacie problémy. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.
Vyvarujte sa predávkovania.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH

Psy a mačky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA

Všeobecná dávka je 7,5 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi 3 ml prípravku čiže 6 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 2 stlačenia hlavice na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa u balenie 250 ml. V závislosti na dĺžke srsti môže byť táto dávka zvýšená až na dvojnásobok, teda 15 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi do 12 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 4 stlačenia na 1 kg živej hmotnosti v prípade balení po 250 ml. Presné dávkovanie je nevyhnutné na zabezpečenie optimálneho efektu aj dĺžky účinnosti. Nikdy neznižujte predpísané dávkovanie. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Zo vzdialenosti 10-20 cm postriekať povrch celého tela zvieraťa v smere proti srsti, zvyčajne za súčasného použitia kefy alebo hrebeňa (všetka srsť by mala byť prípravkom rovnomerne zvlhčená tak, aby prípravok mohol prestúpiť až na kožu). Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne vtierajte do srsti - nestriekať do očí. Prípravok nechajte zaschnúť za bežných teplotných podmienok.
Ochrana proti znovu napadnutiu blchami trvá u psa až 90 dní au mačky približne 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne.
Kliešte sú zabité do 48 hodín, skôr ako dôjde k plnému nasatie a prípadnému prenosu choroby (napr. Lymskej boreliózy). Usmrtená kliešte najčastejšie odpadnú, alebo môžu byť manuálne odstránená. Môže ale dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov, preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé.
Vzhľadom k absencii bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu lieku s ústami a očami.
Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo pomocné látky, by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.
Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade postriekania si umyte ruky vodou a mydlom.
V prípade náhodného zasiahnutia oka ho dôkladne vypláchnite vodou.
S ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrenie zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, zvlášť s deťmi.
Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranej miestnosti.
Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte.
Pri aplikácii prípravku používajte ochranné rukavice z PVC alebo nitrilu. Je doporučené pri aplikácii použiť nepremokavú zásteru. Ak bol odev silne v styku s prípravkom, odporúča sa vyprať ho pred ďalším použitím.
Ochranné rukavice po použití vyhoďte a umyte si ruky vodou a mydlom.
V prípade postriekania kože postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou a mydlom. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia so známou citlivosťou alebo astmou môžu byť obzvlášť citliví k prípravku. Nepoužívajte prípravok, ak ste už predtým na neho zaznamenali reakciu.
Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Dobré vetranie je dôležité predovšetkým tam, kde sa ošetruje väčšie množstvo zvierat. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu medzi jednotlivými aplikáciami, dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestnenia niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru.

Ďalšie opatrenia

Fipronil môže nepriaznivo pôsobiť na vodné živočíchy. Ošetreným zvieratám by nemalo byť umožnené plávanie vo vodných tokoch počas 2 dní po aplikácii.