Košík je prázdny
Kategorie zboží

Frontline Combo spot-on cats auv sol 1 x 0,5 ml


FRONTLINE COMBO SPOT-ON PRE mačky a fretky sol. ad us. vet.
Vaša cena 7,90
Vaša cena bez DPH 6,58
 
Dostupnosť skladom
viac ako 100 ks
odoslanie zajtra

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

  • Spot-on proti blchám a kliešťom
  • Pre mačky staršie ako 8 týždňov a hmotnosťou aspoň 1 kg a fretky staršie ako 6 mesiacov
  • Chráni 4 týždne proti dospelým blchám, 6 týždňov proti larvám a vajíčkam bĺch a 2 týždne proti napadnutiu kliešťami u mačiek, 4 týždne proti blchám a kliešťom u fretiek
  • Vhodný aj pre gravidné mačky


OBSAH LIEKU

Každá pipeta 0,5 ml obsahuje:

liečivá
Fipronilum 50,00 mg
(S) -Methoprenum 60,00 mg

pomocné látky
Butylhydroxyanizol (E 320) 0,10 mg
Butylhydroxytoluén (E 321) 0,05 mg

Prípravok je číry, jantárovo žltý roztok.

INDIKÁCIE

U mačiek:
- K použitiu proti napadnutiu blchami, a to iba blchami alebo blchami spolu s kliešťami a / alebo všenkami.
- Eliminácia bĺch (Ctenocephalides spp.) Insekticídny účinok proti napadnutiu dospelými blchami trvá po dobu 4 týždňov. Zabránenie rozmnoženiu bĺch potlačením vývoja vajíčok (ovicidný účinok), lariev a ich vývojových štádií (larvicidný účinok) vyvinutých z vajíčok nakladených dospelými blchami po dobu 6 týždňov po aplikácii.
- Eliminácia kliešťov (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Prípravok má trvalý akaricídny účinok po dobu až 2 týždňov proti kliešťom (doložené výsledky experimentálnych štúdií).
- Eliminácia všenek (Felicola subrostratus).

Prípravok je možné použiť ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).

U fretiek:
- K použitiu proti napadnutiu blchami, a to iba blchami alebo blchami spolu s kliešťami.
- Eliminácia bĺch (Ctenocephalides spp.) Insekticídny účinok proti napadnutiu dospelými blchami trvá po dobu 4 týždňov. Zabránenie rozmnoženiu bĺch potlačením vývoja vajíčok (ovicidný účinok), lariev a ich vývojových štádií (larvicidný účinok) vyvinutých z vajíčok nakladených dospelými blchami.
- Eliminácia kliešťov (Ixodes ricinus). Prípravok má trvalý akaricídny účinok po dobu 4 týždňov proti kliešťom (doložené výsledky experimentálnych štúdií)

KONTRAINDIKÁCIE

Vzhľadom k absencii údajov o použití lieku u najmladších vekových kategórií neaplikujte mačiatkam mladším 8 týždňov a / alebo vážiacim menej ako 1 kg. Prípravok nepoužívať u fretiek mladších 6 mesiacov.
Neaplikujte chorým zvieratám (tj. Systémové ochorenia, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii.
Nepoužívajte u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu.
Vzhľadom k absencii štúdií sa neodporúča použitie lieku u necieľových druhov zvierat.

vedľajšie účinky

Vyvarujte sa predávkovania.
Medzi ojedinele sa vyskytujúcimi možnými nežiaducimi reakciami boli hlásené prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (odlupovanie kože, lokálne strata srsti, svrbenie, začervenanie) a celkové svrbenie alebo strata srsti. Nadmerné slinenie, reverzibilné nervové príznaky (zvýšená citlivosť ku stimulačným podnetom, depresie, iné nervové príznaky) alebo zvracanie boli tiež po použití pozorované.
Pokiaľ došlo k olízania, môže sa objaviť krátka perióda nadmerného slinenia ako reakcia vyvolaná prevažne vlastnosťami nosiča.

Frekvencia nežiaducich účinkov je charakterizovaná podľa nasledujúcich pravidiel:
- veľmi časté (vedľajšie účinky (nky) sa prejavil (y) u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
- časté (viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
- nezvyčajné (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1000 liečených zvierat)
- zriedkavé (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10000 ošetrených zvierat)
- veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov a to aj také, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, alebo si myslíte, že liečivo nefunguje, oznámte to, prosím, vášho veterinárneho lekára.

CIEĽOVÝ DRUH

Mačky a fretky.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA

Iba k vonkajšej aplikácii na kožu - spot-on.
Jedna pipeta s obsahom 0,5 ml pre jednu mačku, čo zodpovedá minimálnej odporúčanej dávke 5 mg / kg fipronilu a 6 mg / kg (S) -methoprenu.
Vzhľadom k absencii štúdií týkajúcich sa bezpečnosti lieku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne.
Jedna pipeta s obsahom 0,5 ml pre jednu fretku. Minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.

Spôsob podania:
Držte pipetu kolmo hore. Dvakrát kliknite na zúženú časť pipety a uistite sa, že obsah zostal v hlavnej časti pipety. Odlomte hrot. Rozhrňte srsť zvieraťa v oblasti bázy krku pred lopatkami, až je vidieť kože. Priložte hrot pipety na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu v jednom mieste.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:
Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvieraťa.

Osobitné opatrenia na používanie u zvierat:
Je dôležité zabezpečiť aplikáciu prípravku na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže slíznout, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat.
Nie sú k dispozícii údaje o vplyve kúpania / šampónovanie mačiek na účinnosť lieku. Avšak na základe skúseností získaných u psov, ktorí boli po dvoch dňoch od aplikácie prípravku Umývanie šampónom, sa kúpanie mačiek počas dvoch dní po aplikácii lieku neodporúča.
Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky významne nepriaznivé.
Blchy z domácich zvierat často napádajú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré je potrebné v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.
Potenciálny toxicita prípravku pre mačiatka mladšie 8 týždňov, ktoré sú v kontakte s ošetrenou mačkou, nebola zdokumentovaná. V tomto prípade je nutná osobitná pozornosť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré podávajú liek zvieratám:
Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice, kože a očí. Zabráňte kontaktu prípravku s pokožkou, očami a sliznicami.
Ľudia so známou precitlivenosťou na insekticídy alebo alkohol by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.
Zabráňte kontaktu prstov s obsahom pipety. V prípade postriekania si umyte ruky vodou a mydlom.
V prípade náhodného zásahu oka opatrne vypláchnite oko čistou vodou.
Po použití si umyte ruky.
S ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrenie zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä deťmi.
Nefajčite, nepite ani nejedzte počas aplikácie lieku.

Gravidita a laktácia:
Prípravok je možné použiť u mačiek počas gravidity.
Použitie u fretiek len podľa hodnotenia prínosu a rizika príslušným veterinárnym lekárom.