Košík je prázdny
Kategorie zboží

Fipron spray 100ml


Ektoparazitikum pre psov a mačky proti blchám a kliešťom.
Vaša cena 13,20
Vaša cena bez DPH 11,00
 
Dostupnosť skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
pondelok 27.9.

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

Ektoparazitikum pre psov a mačky proti blchám a kliešťom. Vyhradený veterinárny prípravok.
TYP PRÍPRAVKU: Antiparazitiká, repelenty
DZ: Pes, Mačka

1 ml prípravku obsahuje:
Liečivo: Fipronilum 2,5 mg

Lieková forma:
Kožné sprej, roztok

Cieľové druhy zvierat:
Psy a mačky

indikácie:
Liečba a prevencia pri napadnutí blchami a s tým spojené alergie na blšie uhryznutie a ďalej pri napadnutí všami a kliešťami.

Kontraindikácie:
Nepoužívať u mačiatok do 8 týždňov veku.
Nepoužívať u šteniat do 3 dní staroby.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať u iných cieľových druhov zvierat ako je určené.

Zvláštne upozornenie:
Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine Ektoparazitiká sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití účinnej látky z rovnakej skupiny.

Špeciálne opatrenia na použitie:
Osobitné opatrenia na používanie u zvierat

Nesmie dôjsť k vdýchnutiu prípravku. Chráňte oči zvieraťa. Je nutné zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat do zaschnutí naaplikovaného prípravku. Kúpanie zvierat 48 hodín pred a po ošetrení prípravkom sa neodporúča.
Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé.
Predchádzajte poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho určenia živej hmotnosti či nesprávnym podaním lieku.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré podávajú liek zvieratám
Pri práci s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite.
Pri nakladaní s veterinárnym liekom by sa mali používať ochranné rukavice. Škodlivý pri vdýchnutí. Môžu sa prejaviť aj systémové účinky (ako dychové ťažkosti, tras, excitabilita, zvýšená dráždivosť, slabosť, nauzea). Ošetrovanie je nutné vykonávať v dobre vetraných priestoroch.
Zabráňte kontaktu obsahu balenia s kožou a sliznicou ošetrujúceho. Po aplikácii si mydlom a vodou umyte ruky. Odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou.
Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Chráňte oči pred kontaktom s prípravkom.
V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite oči prúdom vody. Ak sa dostaví ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.
S ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrenie zvieratá počas dňa, ale čoskoro zvečera, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, zvlášť deťmi.
Testy na senzibilizáciu nepreukázali, že by fipronil spôsoboval senzibilizáciu. Osoby so známou precitlivenosťou na fipronil alebo na niektorú z pomocných látok a ďalej osoby s kŕčovým ochorením (epilepsiou) by mali zaobchádzať s liekom opatrne.
Vyvarujte sa požití lieku. V prípade náhodného požitia lieku vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Ukážte lekárovi príbalovú informáciu alebo etiketu.

Horľavina II. triedy!

Nežiaduce účinky:

V ojedinelých prípadoch môže u citlivých zvierat dôjsť ku kožným reakciám rôznej intenzity, ako svrbenie a zápalové iritácie.

Použitie počas gravidity a laktácie:
Laboratórne štúdie uskutočňované na myšiach a potkanoch nepreukázali pri použití terapeutických dávok negatívny vplyv na reprodukciu, ani fetotoxické či teratogénne pôsobenie fipronilu. Podanie prípravku taktiež neovplyvňuje laktáciu cieľových druhov zvierat. Podanie lieku neovplyvňuje plodnosť cieľových druhov zvierat.

Dávkovanie a spôsob podania:
Všeobecná dávka je 7,5 mg fipronilu na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda v praxi 3 ml prípravku čiže 6 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 2 stlačenia hlavice na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení 250 ml . V závislosti na dĺžke srsti môže byť táto dávka zvýšená až na dvojnásobok, teda 15 mg fipronilu na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda v praxi do 12 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 4 stlačenia na 1 kg hmotnosti v prípade balení po 250 ml. Presné dávkovanie je nevyhnutné na zabezpečenie optimálneho efektu aj dĺžky účinnosti. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára

Zo vzdialenosti 10 - 20 cm postriekať povrch celého tela zvieraťa v smere proti srsti, zvyčajne za súčasného použitia kefy alebo hrebeňa (všetka srsť by mala byť prípravkom rovnomerne zvlhčená tak, aby prípravok mohol prestúpiť až na kožu). Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne vtierajte do srsti - nestriekať do očí.

Prípravok nechajte zaschnúť za bežných teplotných podmienok.

Vzhľadom k absencii bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

Ochranné lehoty:
Nie je určený pre potravinové zvieratá.

Doba použiteľnosti:
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.

uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 ° C.
Chráňte pred mrazom.

balenie:
100 ml, 250 ml