Košík je prázdny
Kategorie zboží

Ivasan spray 500ml


Na dezinfekciu a odstránenie pachov z chovateľských pomôcok, misiek, hračiek, napájačiek, prepravných boxov, klietok, pelechov, terárií, kotercov.
Vaša cena 11,30
Vaša cena bez DPH 9,42
 
Dostupnosť skladom
viac ako 50 ks
odoslanie zajtra

Výpredaj tovarov tejto kategórie - zľavy až 80%


Podrobný popis

Na dezinfekciu a odstránenie pachov z chovateľských pomôcok, misiek, hračiek, napájačiek, prepravných boxov, klietok, pelechov, terárií, kotercov. Na dezinfekciu povrchov, plôch a predmetov. Účinnosť proti vírusom, baktériám a plesniam. Prípravok neobsahuje chlór, je nehorľavý, bez farby a zápachu. Pri prípadnom kontaktu prípravku s kožou zvierat a perím vtákov nepôsobí dráždivo.
TYP PRÍPRAVKU: Antiseptiká, dezinfekcia

Účel použitia - typ 3:
Kvapalný dezinfekčný prostriedok účinný proti vírusom, baktériám a plesniam je určený pre potreby veterinárnych a chovateľských zariadení na priame použitie postrekom.

Prípravok neobsahuje chlór, je nehorľavý, bez farby a zápachu. Dezinfikuje a odstraňuje pachy z vyšetrovacích stolov, prepravných boxov, pelechov, kotercov, terárií a chovateľských pomôcok, vrátane misiek.

IVASAN Spray nepoškodzuje žiadne materiály a je preto ideálny na dezinfekciu znečisteného nábytku, kobercov, matracov a iných materiálov, z ktorých odstraňuje tiež zápach. Ošetrené materiály nemení svoju farbu, ani nie sú inak poškodené.

Ošetrením vznikne na povrchu tenká polymérová vrstva, ktorá po predpísanej expozičnej dobe eliminuje biologické znečistenie (baktérie, vírusy, plesne, huby) na ošetrovanom povrchu, navyše tento ochráni až niekoľko dní a znižuje riziko jeho opätovné kontaminácie. Polymérovú vrstvu je možné po predpísanej dobe pôsobenia odstrániť opláchnutím vodou.

zloženie:
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl (dimetyl) amónium-chloridy - 0,025 g / 100 g
Pomocná látka: PHMG - polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
Prípravok má charakteristický dlhotrvajúci antibakteriálny (G + a G- baktérie, baktérie tuberkulózy), antivírusový a protiplesňový efekt. Doteraz nebola zaznamenaná existencia rezistentných zárodkov.

Návod na použitie a dávkovanie:
Nastriekajte na zapáchajúce a znečistené miesta a nechajte minimálne 15 minút pôsobiť. Ošetrené miesto nie je nutné po aplikácii omývať alebo inak ošetrovať. V prípade, že Váš štvornohý priateľ znečistil prepravku alebo pelech, je dobré ich pred samotným umývaním a praním nastriekať prípravkom IVASAN Spray a nechať pôsobiť aspoň po dobu pätnástich minút. Tento spôsob aplikácie zaistí stopercentnú čistotu bez zápachu.

IVASAN Spray je šetrný aj k drobným cicavcom, vtákom a plazom, preto ho môžete bez obáv použiť aj na dezinfekciu tohto druhu chovateľského zariadenia. Po krátkom pôsobení prípravok z ošetrovaného povrchu utrite, prípadne opláchnite a potom ho môžete ihneď nechať prísť do styku so zvieraťom.

Časové obdobie potrebné pre biocídny účinok - minimálne 15 minút.

Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe.

Upozornenie:
Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Prípravok pripravujte v súlade s pokynmi uvedenými v návode. Nemiešať s ďalšími dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Pokyny pre prvú pomoc:
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči aspoň 15 minút vodou a zaistite lekárske ošetrenie. Pri nadýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch, pri styku s pokožkou okamžite odložte kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky umyť pokiaľ možno vlažnou vodu a mydlom. Pri požití presuňte postihnutú osobu do pokojnej miestnosti a dajte jej vypiť niekoľko pohárov vody s 10 tabletami živočíšneho uhlia. Je potrebné vyhľadať lekárskej pomoci.

Doprava a skladovanie:
Žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia nie sú nutné. Skladovanie pri teplote 10 - 25 ° C. Uchovávajte mimo dosahu detí, v originálnych uzavretých nádobách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Prípravok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Odstránenie obalu a prípravku:
Zvyšky prípravku a jeho obal zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Dátum výroby a číslo šarže:
Uvedené na obale.
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

balenie:
500 ml

Bezpečnostné opatrenia:
Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. S24 / 25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. S29 Nevypúšťať do kanalizácie. S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Parametre

Určeno pro zvíře: Kočka, Pes, Drobní savci, Králík, Morče