Košík je prázdny
Kategorie zboží

Biografia História a politika

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Výpravná kniha (více než 280 reprodukcí původních tiskovin a fotografií a 20 původních ilustrací) o životě prvorozeného syna ze starého a významného rodu Kolowrat-Krakowských, hraběti Alexanderu "Sašovi" Kolowrat-Krakowském.

21,90 €
20,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Fakta, vyšetřování, policejní a soudní protokoly, fotografie.

3,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického řádu. Jedná se o text pozoruhodný, neboť vyjadřuje pohled na Švehlu očima člověka z jeho bezprostředního okolí, pohled dlouholetého spolupracovníka, který se formoval hojným, v jistých pasážích Švehlova života dokonce každodenním setkáváním. Devatenáct tematicky utříděných vzpomínkových pojednání vytváří pestrý kaleidoskop, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje z lidské stránky.

17,40 €
16,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Životopisná kniha o nejznámější postavě našich novodobých dějin - a přece trochu jinak.

15,90 €
15,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks

Názory a vzpomínky šestadvaceti členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) jsou v knize doplněny mnoha fotografiemi a dokumenty.

4,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Šestnácti občanům Vysočiny, kteří aktivně zasáhli do veřejného života v období první republiky, je věnována tato publikace.

5,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Kniha se primárně soustředí na velmi nevšední, ale dosud veskrze přehlížené životní osudy dvou pražských hermetiků, Jana Kefera a Jiřího Arvéda Smíchovského, na pozadí jejich vztahu k okultismu a nacismu.

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Francouzský pohled na zásadní osobnost moderních českých dějin. Vychází při příležitosti padesátého výročí tragického hrdinného činu Jana Palacha. „Nemluvím česky a nejsem si jistý, jestli vím, co tady dělám, dnes, devětačtyřicet let po smrti Jana Palacha a dvaadvacet let poté, co jsem o něm poprvé slyšel.

10,70 €
10,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Kniha je součástí oslav 200. výročí narození českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského.

13,40 €
12,70 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Knihu tvoří soubor čtyř deníků, které našli přátelé po svých pradědech. Rozhodli jsme se ji vydat ke 100. výročí vzniku Československa.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Josef Bryks, válečný letec ve službách britského královského letectva a nositel Řádu Britského impéria, se proslavil odvážnými a riskantními útěky z německého zajetí. Jednou utíkal v bečce na močůvku, jindy hloubil tunel pro legendární Velký útěk ze Saganu nebo pomáhal Židům při povstání ve Varšavském ghettu.

12,00 €
11,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Sborník vzpomínek vznikl po náhlé smrti básníka, rebela a manažera Plastic People Ivana Martina Jirouse, který si odseděl v nejdrsnějších komunistických žalářích osm a půl let vězení.

2,80 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku.

6,70 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí byl příliš mladý, aby se k nim stihl přidat.

20,00 €
18,90 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867-1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který zaznamenává nejen osobní život první československé profesorky, ale i vývoj československé historické vědy a kultury v jejich provázanosti s politickou scénou první republiky.

21,50 €
20,30 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Je pravdou, že K.

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Tragická smrt Jana Masaryka je stále živým tématem pro mnoho historiků i literátů.

17,80 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Předkládaná kniha je doplněnou a rozšířenou publikací navazující na předcházející „Kronika rodu Nedbálkových“.

9,00 €
8,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Od svého vstupu do politiky v roce 1923 do porážky Francie roku 1940 Hitler využíval demokratický tisk, jako to nedělal žádný diktátor před ním.

17,80 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Kniha T.

11,20 €
10,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks

„To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nebyla náhoda,“ říká bývalý studentský vůdce Martin Mejstřík.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik.

13,00 €
12,30 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury.

17,80 €
16,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Portrét pozoruhodné dynastie, která, ať se nám to líbí nebo ne, ovlivnila charakter naší vlasti, Evropy i celého světa.Začátky Habsburků v 15. století byly skromné, ale už během pár dekád získali nadvládu nad podstatnou částí Evropy, od dnešního Slovenska až po Španělsko.Jejich říše coby zdánlivě nesourodý spletenec větších a menších území, s různými soustavami výsad a zákonů a množstvím jazyků, vždycky působila jako něco chaotického a provizorního.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Kniha přibližuje osudy pěti výjimečných žen, které se zasloužily o rozvoj sociologických metod a jejich použití v aplikovaném výzkumu: Florence Kelleyové, Vivian M.

7,20 €
7,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Druhý díl politického životopisu Václava Havla mapuje třináctileté působení někdejšího disidenta na Pražském hradě.

17,40 €
16,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

O Sabinových filosofických, náboženských a obecných soc. politických názorech i jeho pohledech na události a otázky před, za i po revoluci 1848-9 v kontextu života a díla.

6,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Miloš Zeman vstup do politiky neplánoval, byl do ní vržen okolnostmi.

15,60 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Pověst z 19. století vypráví, že hřbet sopečných vyvřelin vystupujících z krajiny severních Čech byl dílem ďábla, který rozdělil bojující Čechy a Němce tím, že mezi ně postavil zeď.

20,10 €
19,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Hans Göbeler se podobně jako mnoho jiných mladých německých mužů vyrůstajících v prostředí nacistické totality dobrovolně přihlásil k vojenské službě.

14,30 €
13,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks