Košík je prázdny
Kategorie zboží

Biografia Korešpondencia

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Kritická edícia študentského denníka Bedřicha Smetany je prvým kompletným vydaním tohto unikátneho prameňa k ranému obdobiu Smetanovho života.

45,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
streda 8.2.

Katolicky orientovaný vydavateľ, prekladateľ a mysliteľ Josef Florian (1873-1941) vydával v Starej Ríši ako hodnotnú beletriu, tak predovšetkým teologickú a filozofickú literatúru, pôvodnú aj prekladovú …

9,80 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

V listoch písaných po svojom zatknutí za podvracanie republiky v máji 1981 sa Jiřina Šiklová obracia predovšetkým k svojim deťom a mamičke či dlhoročnému priateľovi Milanovi Machovcovi a sprostredkovane tiež k ďalším …

9,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Kniha vystavaná na hraniciach románu a dokumentu. Rozprávač posiela listy príbuzným a priateľom z Tahiti.

13,50 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Je pozoruhodný príbeh tohto priateľstva dvoch básnikov, ktoré akoby všetko rozdeľovalo: zemepisná vzdialenosť (jeden sa najčastejšie nachádza v Paríži, ten druhý v Prahe), ich spoločenská angažovanosť...

13,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Štvrtý zväzok spisov tvorí listy, ktoré autor priamo či nepriamo adresoval rodinnej priateľke Milene do Švajčiarska.

11,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Obsiahly zväzok korešpondencie básnika Františka Hrubína a literárneho historika a kritika Václava Černého vypovedá nielen o mimoriadnom priateľstve oboch spisovateľov, o dobe, v ktorej žili, a ľuďoch, s ktorými …

13,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Jan Zahradníček (1905-1960) sa stal významnou súčasťou českej literárnej scény už v druhej polovici dvadsiatych rokov, kedy začal svoje básne publikovať časopisecky, predovšetkým v revue Tvar.

7,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

FX Šalda (1867-1937) aj Jakub Deml (1878-1961) patria z dnešného pohľadu medzi najvýznamnejšie postavy českej literatúry prvej polovice 20. storočia - v čase ich zoznámenia však bol Šalda osobnosťou vnímanou...

14,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Súbor textov Václava Havla ao Václavovi Havlovi zachytáva perzekúciu, ktorú v čase normalizácie zažíval Havel na vlastnej koži.

13,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Z nesmierne rozsiahlej havlovskej literatúry vyberá Čítanie o Václavovi Havlovi najcennejšie bezprostredné kritické ohlasy na autorove dramatické a eseistické diela.

8,60 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Listy, ktoré taliansky literárny vedec a básnik Angelo Maria Ripellino (1923-1978) posielal "do vlasti českej", a listy, ktoré sám dostával od českých intelektuálov, básnikov a výtvarníkov, sú nielen vzácnym...

12,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Výbor z duchovnej korešpondencie sv. Pia z Pietrelciny je cennou zbierkou duchovných inšpirácií aj poučenia praktického rázu.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Stranou, v posledných rokoch značného, záujmu o listy význačných kultúrnych osobností prekvapivo dlho stála korešpondencia jedného z najvýznamnejších českých básnikov 20. storočia - Vladimíra Holana.

12,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Publikácia Korešpondencia TG Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Zväzok II. (1896) skúma a dokumentuje vzťah a kultúrnu i politickú činnosť T.

13,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Listy Deža Ursinyho Eve Rosenbaumovej Jabloň v zime prichádzajú zdaleka, a predsa zblízka.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) bol francúzsky jezuita, prírodovedec a filozof, ktorý vo svojom diele vytvoril teóriu evolúcie založenú na kresťanskom myslení.

12,50 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Vzájomná korešpondencia Henriho Pourrata a Jana Čepa je mimoriadne cenným pramenným materiálom pre literárnu históriu a pre skúmanie česko-francúzskych kultúrnych stykov.

15,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kauza Kaprálová je príbehom posmrtnej repatriácie českej skladateľky a dirigentky Vítězslavy Kaprálovej, ako ho zaznamenali dobová korešpondencia a dokumenty, ktoré predstavujú nielen zaujímavú reflexiu vtedajšej …

9,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Korešpondencia českého historika, novinára a politika Jozefa Kalouska (1838-1915), zachovaná v nemalom množstve v jeho osobnom fonde, uloženom v Archíve Národného múzea v Prahe, je odrazom rozsiahlych …

28,40 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Korešpondencia mladočeského politika a roudnického starostu Ervína Špindlera (1843-1918), ktorú adresoval v rokoch 1867-1899 svojej snúbenke a manželke Márii Procházkovej, predstavuje cenný prameň k poznaniu...

12,90 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Knihu tvoria úvodné štúdie a kritická edícia korešpondencie z rokov 1924-1967 dvoch významných geológov strednej Európy, Waleryho Goetela z Krakova a Radima Kettnera z Prahy.

21,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Strhujúci románový príbeh pripomína súbor vzájomnej korešpondencie Jana Konůpka a Marie Dadákovej z rokov 1915 a 1916.

27,30 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kniha predstavujúca neznámu tvár portugalského klasika (1840-1900) pozostáva z dochovaných listov čerstvo zosnulého "najzaujímavejšieho Portugalca 19. storočia", uvedených osobnou spomienkou jeho priateľa.

15,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Nikdy neodoslaný "List otcovi" (1919) je považovaný za kľúč k literárnemu dielu Franza Kafku (1883-1924).

11,90 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

ANDREA J. LARSONOVÁ píše listy svojmu strýkovi Willimu – jednému z najznámejších súčasných autorov.

9,00 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Inšpirácia poéziou Otokara Březiny (1868-1929) bola pre básnika Jakuba Demla (1878-1961) a jeho dielo určujúce.

18,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Publikácia predstavuje korešpondenciu medzi rakúskym barokovým maliarom Martinom Johannom Schmidtom (Kremser Schmidtom) a začínajúcim maliarskym žiakom Franzom Oesterreicherom z Jihlavy.

6,50 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
streda 8.2.

Posledný 4. zväzok Spisov ukazuje, že Zbyněk Havlíček bol obdarený úplne mimoriadnou denníkovou citlivosťou a to, že táto citlivosť prestupovala všetkými zložkami jeho diela.

26,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
streda 8.2.

Jadrom už štvrtej knihy tzv. dadakorešpondencie Vladimíra Syrovátky sú listy, ktoré autor adresoval významným úradom a inštitúciám (patrí medzi ne Kancelária prezidenta republiky, Policajné prezídium Českej …

8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.