Košík je prázdny
Kategorie zboží

Biografia Korešpondencia

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Obsáhlý svazek korespondence básníka Františka Hrubína a literárního historika a kritika Václava Černého vypovídá nejen o mimořádném přátelství obou spisovatelů, o době, v níž žili, a lidech, s kterými se stýkali, ale je i důležitou knihou o novodobé české poezii a českém básnickém překladu.

13,30 €
12,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Vzpomínky těch, kteří přežili krutost esesáků ještě v době, kdy byl Hitler mrtev a válka skončila.

10,70 €
10,10 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Nikdy neodeslaný „Dopis otci“ (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883-1924).

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Kniha obsahuje texty dopisů a pohlednicí odeslaných v rozmezí v letech 1981 - 2000 z Tábora do Plzně.

2,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Anotace: Korespondence J.

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

První výbor Máchových dopisů v překladu do němčiny.

8,50 €
8,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Edice Korespondence Jakuba Demla soustřeďuje a zpřístupňuje některé rozsáhlejší soubory básníkových dopisů.

22,30 €
21,00 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem.

12,00 €
11,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Souborná edice 164 dopisů o literatuře, překládání a životě, které si mezi sebou vyměňovali dva vynikající čeští překladatelé a spisovatelé.

20,00 €
18,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Listy Deža Ursinyho Eve Rosenbaumovej Jabloň v zime prichádzajú zďaleka, a predsa zblízka.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Dopisy Karla Havlíčka odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života.

19,20 €
18,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Čtvrtý svazek spisů tvoří dopisy, které autor přímo či nepřímo adresoval rodinné přítelkyni Mileně do Švýcarska.

12,00 €
11,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Nikdy neodeslaný „Dopis otci“ (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883-1924).

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Skladatel a konceptualista John Cage patří k nejvýraznějším osobnostem hudby 20. století s přesahem do mnoha jiných oblastí umění.

40,10 €
37,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Korespondence básnické dvojice Holan-Zedníček z let 1940-1977: 240 dopisů, doplněných poznámkovým aparátem, bohatou obrazovou přílohou, dosud nepublikovanými básněmi a doslovem Miloše Doležala. Ten úvodem píše: "Dějiště: dům na pražské Kampě a zapadlé vysočinské město Hlinsko.

17,80 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Korespondence mezi českým ministrem ve Vídni Antonínem Rezkem a mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem navazuje na první díl dopisní výměny mezi A.

16,10 €
15,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Korespondence mladočeského politika a roudnického starosty Ervína Špindlera (1843–1918), kterou adresoval v letech 1867–1899 své snoubence a manželce Marii Procházkové, představuje cenný pramen k poznání privátní a veřejné sféry české měšťanské rodiny v Rakousko-Uhersku i zajímavý příspěvek k výzkumu moderních politických dějin konce 19. století.

14,70 €
13,90 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Jádrem již čtvrté knihy tzv. dadakorespondence Vladimíra Syrovátky jsou dopisy, které autor adresoval významným úřadům a institucím (patří mezi ně Kancelář prezidenta republiky, Policejní prezidium České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud či nejrůznější ministerstva).

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Publikace představuje korespondenci mezi rakouským barokním malířem Martinem Johannem Schmidtem (Kremser Schmidtem) a začínajícím malířským žákem Franzem Oesterreicherem z Jihlavy.

6,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Sborník textů téměř šedesáti autorek a autorů, který je koncipován jako dárek k padesátinám Miloslava Kaly, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

4,00 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Korespondence českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), dochovaná v nemalém množství v jeho osobním fondu, uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých. Nejpočetnější, ale nepochybně i nejzajímavější je korespondence vedená s českými historiky, která zahrnuje dopisy jak Kalouskových kolegů z univerzity a fakulty starší i mladší generace a jeho žáků, postupně se etablujících na poli historické vědy, tak historiků regionálních, archivářů z různých typů archivů, včetně tehdy privátních, a ne vždy snadno přístupných, středoškolských profesorů, muzejních a knihovních nebo i vlastivědných pracovníků či zapálených amatérů.

31,20 €
29,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Kniha představující neznámou tvář portugalského klasika (1840–1900) sestává z dochovaných dopisů čerstvě zesnulého „nejzajímavějšího Portugalce 19. století“, uvedených osobní vzpomínkou jeho přítele. Carlos Fradique Mendes je zde velmi konkrétně určen jako dandy, rentiér, kosmopolita, dobrodruh, polyhistor a odmlčevší se básník, přesto však lze mluvit o „korespondenci jedné abstrakce“.

16,50 €
15,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

K výročí narození Jiřího Voskovce (19. června 1905) vychází soubor zvukových dopisů, posílaných životnímu příteli Janu Werichovi do Prahy v šedesátých a sedmdesátých letech.

8,00 €
7,60 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života.

19,60 €
18,50 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Svazek Dopisů je komplementem k monografii Arne Laurin (1889–1945).

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Publikace s neotřelou grafikou Pavla Růta, určená především mladším čtenářům, nás vtahuje do života slavného českého emigranta, která strávil v Americe posledních třicet let svého života.

19,20 €
18,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Dnes již málo známé spisovatelky Sofie Podlipská a Irma Geisslová si v letech 1883 až 1897 dopisovaly jak o svých každodenních starostech, tak o výjimečných zážitcích, vyměňovaly si názory na umění a uvažovaly o smyslu života.

22,10 €
20,90 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Je pozoruhodný příběh tohoto přátelství dvou básníků, které jako by všechno rozdělovalo: zeměpisná vzdálenost (jeden se nejčastěji nachází v Paříži, ten druhý v Praze), jejich společenská angažovanost (jeden je sionista, druhý český patriot) i pojetí poezie (jeden se zasazuje za volný verš, druhý vyznává klasickou prozodii verše rýmovaného).

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje období 1932-1944, tedy období po rozpadu literární skupiny Vysoká hra až do autorovy předčasné smrti. Mezi adresáty adresáty dopisů patří Maurice Henry, Rolland de Renéville, Jean Paulhan, Georges Ribemont-Dessaignes, Luc Dietrich, Jeanne de Salzmann, Léon Pierre-Quint a mnoho dlaších. Knihu doplňuje překlad rukopisných záznamů R.

12,00 €
11,40 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Korespondence, dochovaná v nemalém množství v osobním fondu českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých.

17,80 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks