Košík je prázdny
Kategória tovaru

Biografia Korešpondencia

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Barónka Sidonie Nádherná (1885-1950) patrí k výrazným osobnostiam európskeho kultúrneho života prvej polovice 20. storočia.

19,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v piatok 28.6.

Posledný 4. zväzok Spisov ukazuje, že Zbyněk Havlíček bol obdarený úplne mimoriadnou denníkovou citlivosťou a to, že táto citlivosť prestupovala všetkými zložkami jeho diela.

30,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Štvrtý zväzok spisov tvorí listy, ktoré autor priamo či nepriamo adresoval rodinnej priateľke Milene do Švajčiarska.

12,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Kniha svojím názvom nadväzuje na Divišovu básnickú knihu Odchod z Čiech - tentoraz však nejde o zbierku básní, ale o výbor z korešpondencie, a to z rokov 1989 až 1996, teda z obdobia, keď básnik doteraz žil v...

14,30 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Je pozoruhodný príbeh tohto priateľstva dvoch básnikov, ktoré akoby všetko rozdeľovalo: zemepisná vzdialenosť (jeden sa najčastejšie nachádza v Paríži, ten druhý v Prahe), ich spoločenská angažovanosť...

16,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Strhujúci životný príbeh Vlasty Pittnerovej (1858-1926), prvej českej profesionálnej spisovateľky, poteší nielen milovníkov jej poviedok.

14,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Jadro knihy tvorí štyridsaťpäť slobodomurárskych a rosenkruciánskych listov z pozostalosti významného moravského šľachtica osvietenskej doby, kniežaťa K.

25,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Andrea J. Larsonová píše listy svojmu strýkovi Willimu.

10,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) bol francúzsky jezuita, prírodovedec a filozof, ktorý vo svojom diele vytvoril teóriu evolúcie založenú na kresťanskom myslení.

13,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Mám doma poklad. Zdedila som ho po mojom otcovi a zaberie v šuplíku len kúsok miesta.

14,10 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame vo stredu

Životopis slávneho esejistu Michela de Montaigne je záverečným dielom Stefana Zweiga, ktoré napísal v posledných týždňoch svojho života.

14,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Rozsiahly výbor z korešpondencie českých jezuitov z rokov 1657-1741 zahŕňa opisy ich európskych ciest do Talianska a Španielska a výnimočne aj do Portugalska, ale predovšetkým listy zo zámorských misií do …

20,40 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Korešpondencia medzi českým ministrom vo Viedni Antonínom Rezkom a mladočeskými politikmi Václavom Škardom a Karlom Kramářom nadväzuje na prvý diel listovej výmeny medzi A.

14,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Korešpondencia českého historika, novinára a politika Jozefa Kalouska (1838-1915), zachovaná v nemalom množstve v jeho osobnom fonde, uloženom v Archíve Národného múzea v Prahe, je odrazom rozsiahlych …

31,60 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 28.6.

Širokej verejnosti málo známy archivár, historik, novinár a politik Hubert Ripka od začiatku tridsiatych rokov podával Edvardovi Benešovi správy a analýzy o domácej a zahraničnej politickej situácii.

22,50 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Prvé vydanie vzájomnej korešpondencie Františka Hrubína a Jana Zahradníčka zahŕňa všetky dostupné listy oboch básnikov (takmer sto korešpondenčných jednotiek).

10,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kauza Kaprálová je príbehom posmrtnej repatriácie českej skladateľky a dirigentky Vítězslavy Kaprálovej, ako ho zaznamenali dobová korešpondencia a dokumenty, ktoré predstavujú nielen zaujímavú reflexiu vtedajšej …

11,60 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Zväzkom Korešpondencie sa završuje vydávanie deväťzväzkových Spisov Jiřího Ortena.

24,60 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Záverečný zväzok trojdielnej korešpondencie tvorcov Oslobodeného divadla prináša ich vzájomné listy z neveselých rokov 1969–1980.

16,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Cestovateľ Alois Musil si dokázal hneď počas niekoľkých prvých rokov po príchode do Prahy vytvoriť rozsiahlu sociálnu sieť v najvyšších politických kruhoch (zahŕňala tiež vplyvných úradníkov na ministerstvách), …

23,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kniha vystavaná na hraniciach románu a dokumentu.

14,00 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo stredu

Publikácia vychádza pri príležitosti stého výročia založenia Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol od samých počiatkov seminár pre klasické štúdiá.

5,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Stranou, v posledných rokoch značného, záujmu o listy význačných kultúrnych osobností prekvapivo dlho stála korešpondencia jedného z najvýznamnejších českých básnikov 20. storočia - Vladimíra Holana.

13,20 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo stredu

Listy Olze, písané Václavom Havlom z väzenia, sú svetovo známym dielom českého písomníctva.

17,70 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Druhý diel edície korešpondencie univerzitného profesora Aloisa Musila (1868-1944) je venovaný vzájomnému písomnému styku tohto význačného orientalistu s poľnohospodárskym ekonómom Edvardom Reichom...

27,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Zväzok je koncipovaný monotematicky: štúdia spája záujem o rôzne aspekty učeneckej komunikácie v období 16. a 17. storočia.

12,10 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 28.6.

Korešpondencia profesorov Františka Michálka Bartoša a Amedea Molnára začína listom dvadsaťjedenročného Molnára v roku 1944 a uzatvára ju Molnárov list napísaný deväť dní pred Bartošovým úmrtím v roku …

18,50 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kniha vzájomnej korešpondencie medzi filozofom Erazimom Kohákom a teológom Karlom Skalickým pokrýva obdobie rokov 1978-2011.

17,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Vzájomná korešpondencia Henriho Pourrata a Jana Čepa je mimoriadne cenným pramenným materiálom pre literárnu históriu a pre skúmanie česko-francúzskych kultúrnych stykov.

19,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Zväzok Listár 2 uzatvára vydávanie štvorzväzkových Spisov Jozefa Palivca v nakladateľstve Torst.

25,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.