Košík je prázdny
Kategorie zboží

Duchovná literatúra

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Kniha Čínští předkové zenové školy Sótó se zabývá vývojem čchanového (zenového) buddhismu v Číně za doby Tchangů.

11,20 €
10,50 €
vrátane DPH

skladom

Nově ilustrovaná reedice dnes již téměř zapomenutého skvostu, který inicioval vstup na duchovní cestu řadě hledačům a to nejen v okruhu žáků Fráni Drtikola, kde se šířila formou samizdatu. Ve staré Číně učil nejvznešenější náboženské filosofii mudrc Lao-c’.

9,90 €
9,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks

Německý naturfilosof, psycholog, lékař a fyzik Gustav Theodor Fechner (1801-1887) patří k nejpozoruhodnějším duchům 19. století.

8,50 €
8,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Zajímá vás, kam se posunula logika od dvacátého století.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy.

10,00 €
9,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace.

5,80 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Základní dílo přírodovědce, antropologa, kybernetika, ekologa a etnologa, v němž se zamýšlí nad skrytou dynamikou života a které se stalo milníkem myšlení dvacátého století.

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Pauliho studie Vliv archetypických představ na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera se zabývá možnostmi i komplementarity duše a přírody v díle Johannese Keplera a Roberta Fludda. V širším ohledu pak zkoumá, jakým způsobem lze pojmout spojení poznání s náboženským prožitkem prostřednictvím symbolů, „jež obrazně vyjadřují emoční, citovou stránku prožitku a zároveň stojí v živém vztahu se souhrnem vědění své doby a se skutečným procesem poznání. Právě proto, že se možnost takové symboliky stala naší době cizí, měl by se projevit zvláštní zájem o návrat k jiné době, jíž byly sice cizí pojmy vědecké mechaniky, dnes již klasické, která nám však umožňuje přinést důkaz existence symbolu, který má současně náboženskou i přírodovědeckou funkci.“ Vydání doplňuje Pauliho syntetizující esej Věda a myšlení západu.

13,30 €
12,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Závěrečný svazek obsahuje Postpříběh (2004) ad. nepublikované texty z let 2002-7, též autorovy „filosofické rekapitulace“, příležitostné eseje a marginálie.

14,70 €
13,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z mnohých perspektiv nahlíží na zásadní problémy uspořádání světa, jako jsou například otázky duše, Boha, potenciality, singularity či mnohosti.

11,20 €
10,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Otázka, kterou si v různých souvislostech klade Jean-Francois Lyotard, současný francouzský filosof, je stále stejná: jak můžeme něco vědět o tom, že věci jsou.

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

G.

8,70 €
8,30 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Kniha Roberta Burtona o melancholii vyšla poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným knihám té doby.

3,10 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Barva představuje jeden z tradičních filosofických problémů, který byl a je zkoumat z nejrůznějších úhlů pohledu, v různých souvislostech a kontextech.

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Kniha obsahuje texty o Medúse, bazilišcích, dvojnících i upírech; o fantastických světech za zrcadlem i o světech, ve kterých jsou zrcadla zakázána; o zrcadlových labyrintech a obludách, jež se v nich skrývají; o kouzelných zrcadlech vyjevujících budoucnost a odpovídajících na otázku, kdo že je na světě nejkrásnější; o profesních skupinách jako kulturisté, fyzioterapeuti, herci či tanečníci, pro něž je zrcadlo nepostradatelnou pomůckou při jejich práci; ale i o tom, co může díky pohledu do zrcadla nebo zrcadlící se plochy přinášet uvědomění si sebe sama, ať už se to týká zvířat, robotů nebo mytických bytostí jako Narcis či biblická Eva.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Kniha Objevování existence s Husserlem a Heideggerem(1967) obsahuje soubor textů, které Emmanuel Levinas – jedna z klíčových postav filosofie dvacátého století – věnoval myšlení zakladatelů fenomenologie. Tyto studie vznikaly v období pokrývajícím několik desetiletí.

12,90 €
12,20 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Nové vydání asi nejvýznamnější autorovy knihy, ve které se přední postava české poválečné filosofie Milan Machovec (1925–2003) zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým jeho dějinným vývojem od antiky po 20. století.

15,40 €
14,60 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Běhání a meditace jsou činnosti, které na první pohled nemají mnoho společného.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Předkládáme čtenářům naší edice Horev jedno z pozapomenutých děl Pierre de Lasenica.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Polský verbista, ředitel Institutu ekumenických studií, strávil několik měsíců studiem v českých a moravských archivech.

5,00 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Studie věnovaná rozboru Plótinova pojednání O svobodě a vůli Jedna, v níž Plótinos poprvé v dějinách západního myšlení formuluje myšlenku nekonečné boží svobody.

10,70 €
10,10 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

T.

6,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí).

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Jistebnický kancionál je všeobecně znám jako nejstarší doklad celé řady duchovních a světských písní.

21,90 €
20,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Následování Krista od augustiniánského mnicha Tomáše Kempenského je po Bibli nejrozšířenější knihou světové literatury.

8,40 €
8,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, nýbrž prostě je, shora i zdola obklopena mrazivým kosmem s vakuem.

7,10 €
7,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Lasenicova Hermetická iniciace Martinismu je knihou, která hovoří jazykem čisté praxe.

20,10 €
19,00 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Dílo někdejšího provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova Jana Pavlíka (1920-2008) má nezměrnou výpovědní hodnotu.

26,40 €
24,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

První dvě třetiny osmnáctého století náleží k poměrně opomíjeným obdobím českých literárních dějin.

17,80 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Tvář Panny Marie je krásná.

2,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks