Košík je prázdny
Kategorie zboží

Duchovná literatúra

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Pre východné cesty k integrácii osobnosti sú charakteristické zložité a tradičné systémy fyzických cvičení, ktorými sú mentálne techniky povinne doplňované. Z kníh Carlosa Castanedu sa zdalo, že šamanský chodník Toltékov podobné cvičenia buď nepozná, alebo že ich autor úmyselne zamlčuje.

11,60 €
11,00 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Táto kniha si bezpochyby zaslúži titul Na ceste do susednej dimenzie, a to v nejednom ohľade.

11,20 €
9,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 4.10.

O vývoji malého dieťaťa od počatia av prvých rokoch života z hľadiska anthroposofického lekárstva.

6,30 €
5,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

V rámci tejto knihy je čitateľ oboznámený s originálnymi výsledkami autorov na poli formálnej logiky a sémantického webu.

15,60 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Východiskom Lévinasovho myslenia je Husserlova fenomenológia a Heideggerova ontológia, s ktorými vedie polemnický dialóg.

16,50 €
13,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Žiť z vlastného prameňa znamená byť zobraný, byť pri sebe.

10,20 €
8,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Výpredaj

Druhý díl Dějin cisterckého řádu v Čechách obsahuje všestranný popis dějin českých cisterckých klášterů založených ve 13. a 14. století: mužských opatství ve Vyšším Brodě, Zlaté Koruně, Svatém Poli, …

17,90 €
13,07 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie zajtra

Rešpekt k odlišnosti sa stal jednou zo základných požiadaviek súčasného vzdelávania.

19,30 €
17,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Mahájánový budhizmus sa od chvíle svojho vzniku v starovekej Indii rozšíril po celej Ázii av Tibete a východnej Ázii sa stal prevažujúcou formou religiozity.

29,00 €
24,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Je možné odvodiť vesmír z niekoľkých východiskových fundamentálnych princípov.

16,60 €
13,90 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Kniha je voľným súborom siedmich samostatných štúdií, ktoré prepája tému pravoslávia a nacionalizmu.

8,50 €
7,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Človek dostal jedinečný dar – nielen život sám, ale aj schopnosť pýtať sa po jeho zmysle: „Kto sme, odkiaľ sme prišli, kam mierim...

9,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Spoločne s autormi môžeme sledovať pohnutý osud Abraháma, človeka, ktorý bol predurčený na to, aby sa stal predzvesťou a symbolom všetkých utrpení a utrpení, skúšok a strastí, ktoré postihli a stále postihujú ľudí ako jednotlivcov a Židov ako kolektív. Na pozadí dojemného biblického príbehu autori skúmajú pôsobenie mohutných archetypických síl premieňajúcich svet...

4,30 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Sú tri témy, o ktorých sa až posadnuto diskutuje: rod, práva zvierat a eutanázia.

15,60 €
13,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Kniha je autentickou výpoveďou o živote v starom Tibete, úteku do exilu ao živote v cudzej krajine.

11,20 €
9,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Pojednanie libanonského dominikána o liturgii je na slovenskom trhu úplne neobvyklé ako svojim žánrom, tak teologickou hlbinou.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Táto kniha, vydaná v redakcii Anastasia Novych, je tlačenou verziou programu „Vedomie a Osobnosť.

17,50 €
15,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Štúdia o hluku nemeckého filozofa Theodora Lessinga ukazuje, že sa jeho kritický pohľad na prežívanú skutočnosť netýkal iba všeobecnejších okolností, ale že bol predchnutý záujmom o kvalitu života.

11,20 €
9,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

V manželskom živote má každý svoje vlastné túžby a každý ich má rozvíjať a brániť.

16,50 €
15,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Desať rokov v trapistickom kláštore naučilo Karola Satoriu oveľa viac než len počúvať tich, učilo ho predovšetkým vedieť život, vedieť svoj čin, porozumieť zadaniu svojho života.

8,50 €
8,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Kniha Aleša Opatrného sa nezaoberá evanjelizačnými postupmi a odporúčaniami, ako konkrétne evanjelizáciu v tých alebo oných podmienkach viesť.

8,90 €
8,80 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Dnes prevládajúce poňatie zmyslu je ľahko pochopiteľne založené na predstave „šťastného vedomia“.

5,40 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Logika pútavo az mnohých uhlov.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Tato monografie popisuje teoretická východiska k problematice tělesného sebepojetí a přináší také výsledky výzkumů realizovaných pracovišti obou autorů (tělesné já adolescentů, vysokoškoláků, dospělých, …

13,20 €
12,00 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Johann Wolfgang von Goethe je známy ako popredný predstaviteľ nemeckej literárnej tradície a novovekej európskej kultúry vôbec.

39,80 €
33,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Čo sa stalo pred viac ako dvoma tisícročiami na pahorku Golgoty.

10,80 €
9,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Každý, kto má povedomie o Dietrichovi Bonhoefferovi (1906-1945) a jeho svedectvá, bude od tejto knihy právom očakávať prístup odvážny a provokatívny, ale tiež hlboko autentický a krytý autorovým životným postojom.

11,20 €
10,70 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
utorok 4.10.

Hlboko inšpirované eseje, ktorými autorčina mystická náuka skutočne vrcholí.

17,20 €
14,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

České vydanie duchovných cvičení Tomáša kardinála Špidlíka SJ Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. a celej rímskej kúrii, v dňoch 5.-11. marca 1995.

9,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Boha nie je nutné hľadať, Boh je všade okolo nás aj v nás.

8,90 €
8,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.