Košík je prázdny
Kategória tovaru

Knihy o genealógii

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Kniha sleduje dejiny švamberského rodu od 13. storočia až do začiatku storočia 18., a to nielen v hlavnej línii od Ratmíra zo Skviřína po Polyxene z Paaru, roz. zo Švamberka, ale v čiastkových témach sa venuje...

27,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 8.12.

Práca Jána Županiča a Michala Fialu je prvou komplexnou štúdiou zaoberajúcou sa otázkou židovskej šľachty v strednej Európe: teda osôb židovskej viery, ktoré od konca 18. do začiatku 20. storočia získali buď …

32,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

Encyklopédia predstavuje najrozsiahlejší súpis informácií o všetkých šľachtických rodoch a osobách so šľachtickým predikátom na území Krajiny Koruny českej od roku 1620. Obsahuje viac ako 10 000 hesiel a spomína viac ...

52,30 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 8.12.

Už prvé kniežatá z rodu Přemyslovcov položili základy českého štátu, uviedli kresťanstvo do našej krajiny a zaradili český národ do spoločenstva kultúrnych národov kresťanskej Európy.

77,90 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Kniha, ktorá voľne nadväzuje na autorovu úspešnú „šľachtickú trilógiu“, rozpráva osudy potomkov šiestich českých šľachtických rodov, ktorí sa od roku 1989 opäť aktívne zúčastňujú života českej spoločnosti alebo …

17,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

V roku 1613, po stovkách temných rokov, kedy sa veľmi nepredávala či nezískavala inak ako vraždou, zasadla na ruský trón dynastie Romanovcov.

26,20 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Snáď žiadny z európskych dynastických rodov sa nemôže pochváliť kontinuitou tak nepretržitou a plejádou panovníkov tak významných ako rod habsburský.

15,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

Kniha vydaná na základe rovnomenného a hojne sledovaného rozhlasového seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodopise a hľadaní rodových koreňov, tvorbe rodokmeňov, spôsoboch pátrania po predkoch …

22,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Obrazová publikácia mapuje nedávno objavenú zbierku pohľadníc následníka rakúskeho trónu, vypovedajúcu o súkromnom živote arcivojvodu a ďalších príslušníkov habsburskej rodiny.

15,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Slovník „Naše priezvisko“ obsahuje výklad približne 30.000 českých priezvisk, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v Českej republike.

14,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

Vojnové skutky cti, slávy a hrdinstva vždy patrili k základným identifikačným prvkom šľachticstva.

23,60 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Svedectvá dôb minulých, príbehy poväčšinou pôvodom normanských šľachtických rodov, ktorých príslušníci zavítali do nášho stredoeurópskeho priestoru až zo vzdialených britských ostrovov.

18,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

Dielo Doc. PhDr. Jozefa Beneša, CSc., Nemecké priezvisko u Čechov, zakladateľské osobnosti českej vedy o vlastných menách, vzniklo z jeho celoživotnej pozornosti k „stretávaniu a zápaseniu“ slovenčiny a nemčiny, …

45,00 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

V kontraste s tradičným naratívom poľskej historickej identity, ktorý je obvykle zaťažený mnohými stereotypmi, pasujúcimi tamojších šľachtických predkov do rolí spupných feudálov, fanatických katolíkov, romantických...

33,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Dlho očakávaná publikácia - pokračovanie veľmi úspešného prvého dielu, ktorý je po dotlači stále v našej ponuke.

19,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Príslušníci šľachtického rozrodu Hertvíkov z Rušinova (zemanov z Ostružna) boli na Čáslavsku a Chrudimsku usadení najneskôr od začiatku 14. storočia.

42,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Hlavnými témami tejto práce sú zmeny v titulatúre, podoba nobilitačného procesu, av neposlednom rade aj zásluhy, vďaka ktorým bolo možné stať sa v pobielohorskom období, resp. v rokoch 1627-1657, …

5,20 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 8.12.

Czerninové z Chudeníc - Pavel Koblasa

Stručné dejiny rodu a prehľad rodových panstiev.

3,70 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 8.12.

Ďalší zväzok radu českých rytierov.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 8.12.

Medzinárodný autorský kolektív sa usiloval o celistvé uchopenie vlády Habsburgovcov v rano novovekých krajinách Koruny českej, ktorú zahrnul do stredoeurópskej dejinnej panorámy.

89,20 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 8.12.