Košík je prázdny
Kategorie zboží

Knihy o genealógii

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

V knize jsou popisovány s autorskou a básnickou licencí osudy čtyř generací rodu Hošťálků z Javořice.

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku.

6,70 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Ve čtvrtém dílu "Erbovní mapy" navštívíme krajinu hradů, zámků a tvrzí severovýchodně od Prahy.

14,80 €
14,00 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Sudetští Němci, jejich Museum, literární vražda, průzkum české současnosti.

12,40 €
11,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Na základě stejnojmenného a hojně sledovaného rozhlasového seriálu Českého rozhlasu České Budějovice o rodopise a hledání rodových kořenů, tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po předcích a o všem, co dnes tolik zajímá nejen genealogy-amatéry.

16,50 €
15,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

V kontrastu s tradičním narativem polské historické identity, který je obvykle zatížen mnohými stereotypy, pasujícími tamní šlechtické předky do rolí zpupných feudálů, fanatických katolíků, romantických válečníků či dionýských pijanů, přináší tato kniha realističtější obraz polského šlechtického světa, českému čtenáři doposud víceméně neznámý.

29,00 €
27,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Svědectví dob minulých, příběhy povětšinou původem normanských šlechtických rodů, jejichž příslušníci zavítali do našeho středoevropského prostoru až ze vzdálených britských ostrovů.

15,60 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Práce španělské historičky Anny Mur i Raurell je příspěvkem ke studiu vztahů střední Evropy a Španělska v šestnáctém a sedmnáctém století. Zatímco klasická historiografie setrvává u obecného konstatování existence bohatých kontaktů, moderní bádání ukazují konkrétní podobu těchto vztahů na příkladu rodinných svazků nebo činnosti španělských diplomatů v Praze a Vídni. Předkládaná monografie se zaměřuje na tyto kontakty v podobě členství středoevropské šlechty ve španělských vojenských řádech (Santiago, Calatrava, Alcántara), jichž využívala španělská koruna k upevňování svých pozic v prostředí středoevropské politické elity. Členství v řádech nepřinášelo primárně materiální výhody, ale spíše společenskou prestiž a zavazovalo k podpoře zájmů španělských Habsburků.

17,40 €
16,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu.

75,80 €
71,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Francouzský badatel Jean-Paul Roux (narozen 1925) je především orientalistou a komparativním religionistou.

17,80 €
16,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

V roce 1613, po stovkách temných let, kdy se moc nepředávala či nezískávala jinak než vraždou, usedla na ruský trůn dynastie Romanovců.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi šlechtický titul. Kniha je rozdělena do dvou spolu úzce souvisejících části. První (autora Jana Županiče) zachycuje společné i odlišné rysy šlechtických obcí v jednotlivých středoevropských státech, jejich šlechtickou politiku, možnosti sociálního vzestupu židů i postoj místních elit vůči nim. Část druhá (autora Michala Fialy) obsahuje přepisy 280 nobilitačních a erbovních listin vydaných pro židovské šlechtice v západní části habsburské monarchie (v česko-rakouských dědičných zemích a pozdějším Předlitavsku) doplněné kresbami udělených erbů.

39,70 €
37,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Dlouho očekávaná publikace - pokračování velmi úspěšného prvního dílu, který je po dotisku stále v naší nabídce.

16,50 €
15,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Devatenácté století můžeme nazvat nejen stoletím rodiny, ale též stoletím, kdy v habsburské monarchii vyvrcholila snaha měšťanstva o získání tradičních pozic šlechty.

16,10 €
15,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Czerninové z Chudenic - Pavel Koblasa

Stručné dějiny rodu a přehled rodových panství.

3,70 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Středem sedmého dílu "Erbovní mapy" je krajské město Plzeň.

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Toto je historie dynastie Romanovců s jejími cary a carevnami, leckdy výraznými osobnostmi a autokraty, z nichž někteří se narodili se zábleskem geniality a jiní šílenství.

33,50 €
31,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a zároveň grafickým pokusem zachytit pomocí heraldiky nesmírnou množinu hradů zámků a tvrzí a jejich majitelů.

16,50 €
15,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Katalog vychází u příležitosti konání výstavy stejného jména http://www.ustrcr.cz/cs/ve-znameni-tri-deklaraci.

9,40 €
8,90 €
vrátane DPH

skladom
1 ks

Kniha, jež volně navazuje na autorovu úspěšnou „šlechtickou trilogii“, vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti nebo se sem pravidelně vracejí.

14,70 €
13,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

První díl "Erbovní mapy" zahrnuje krajinu dolního Posázaví od Jílového až ke Kácovu.

11,20 €
10,50 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst.

8,60 €
8,10 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Devátý díl erbovní mapy nás zavádí do dolního toku Otavy, až po její soutok s Vltavou a do rybničnaté krajiny mezi těmito řekami, kterou protéká říčka Blanice.

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Další svazek řady českých rytířů.

9,60 €
9,10 €
vrátane DPH

skladom
1 ks