Košík je prázdny
Kategorie zboží

Knihy o histórii

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Martin Hilský, najvýznamnejší český znalec diela Williama Shakespeara, v tejto knihe predstavuje prelomový čas, v ktorom vznikali veľké diela alžbetínskej literatúry, a ktoré mali pre anglickú spoločnosť a civilizáciu formatívny význam. Na širokom plátne sa pokúša podať jej ucelený obraz: od záležitostí politických a dejinne významných cez otázky náboženské a filozofické až k hmotnej kultúre a dejinám každodennosti. Text sa opiera o autorovu úžasnú presnosť a dôkladnosť a vychádza z neuveriteľného množstva naštudovaného materiálu, ktorý je čitateľovi sprístupnený prostredníctvom starostlivo spracovaného poznámkového aparátu.

42,20 €
35,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Lov bol v stredoveku av ranom novoveku prevažujúcou súčasťou života aristokratickej spoločnosti a jeho vrcholnú formu predstavovala jazdecká štvanica so psami na jeleňa alebo srnca.

13,40 €
12,60 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Medzinárodný autorský kolektív sa usiloval o celistvé uchopenie vlády Habsburgovcov v rano novovekých krajinách Koruny českej, ktorú zahrnul do stredoeurópskej dejinnej panorámy.

75,90 €
63,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Kniha zhŕňa údaje o viac ako 900 pravekých a rano stredovekých depotoch nájdených v Čechách, počnúc hromadnými nálezmi kamenných nástrojov z mladšej doby kamennej a končiac denárovými pokladmi prvej polovice 11. storočia.

42,50 €
35,70 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

17. november 1989 znamenal prelom v našich moderných dejinách.

13,00 €
12,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Autor v knihe starostlivo dokumentuje všetky udalosti okolo tejto veľkej bojovej lode od jej stavby až po potopenie.

15,20 €
12,80 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Tri storočia v kláštore a 50 rokov v Hollywoode.

7,20 €
6,50 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Doteraz po česky nikdy nevydané spomienky nemeckého stíhača z 2. svetovej vojny.

14,70 €
12,40 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Čtivo napísaná a prehľadne štruktúrovaná kniha mapuje priebeh oslobodzovania západných Čiech americkou armádou v apríli a máji 1945 a následný niekoľkomesačný pobyt amerických vojakov v Československu.

17,90 €
15,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Encyklopédia československých autobusov a trolejbusov predstavuje prvýkrát v ucelenej podobe vozidla automobilky TATRA.

42,50 €
35,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Dejiny územia ponúkajú pozoruhodné osudy spoločenstiev utváraných až v koloniálnej dobe z mnohých rasových a etnických zdrojov.

8,10 €
7,90 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Renomovaný britský historik moderných dejín Ian Kershaw, oi autor životopisu Adolfa Hitlera vydaného v nakladateľstve Argo, sa v deviatich kapitolách svojej novej práce venuje najtragickejšiemu obdobiu európskych dejín 20. storočia.

26,80 €
22,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Druhé, doplnené vydanie knihy autora, ktorý sám pôsobil v líbyjskej džamáhíríji päť rokov v prelomovej dobe, keď naše vzťahy s touto krajinou prechádzali dramatickou zmenou.

13,40 €
12,70 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Téma čísla: Mladá veda.

10,30 €
10,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Pozor na intelektuály.

17,00 €
15,40 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Autor, ktorý sa dlhodobo zaoberá rómskou minulosťou, podáva v tejto knihe náčrt histórie moravských Rómov v uplynulých šiestich storočiach.

8,90 €
8,70 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie zajtra

Výpredaj

Autor, ktorý sa dlhodobo zaoberá rómskou minulosťou, podáva v tejto knihe náčrt histórie moravských Rómov v uplynulých šiestich storočiach.

8,90 €
6,37 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie zajtra

Zatiaľ čo konzervatívci interpretujú rok 1968 na Západe ako prvý krok na ceste, ktorá priviedla Západ na prah „mäkkej“ varianty totalitarizmu, názor dnešných západných elít aj mnohých spoločenskovedných intelektuálov v bývalej „východnej“ Európe je práve opačný.

17,80 €
16,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Svätohavelské príbehy zachytávajú vo forme stručných správ dejiny kláštora St.

13,30 €
11,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Témou publikácie sú intronizácia – uvedenie do úradu kráľovohradeckých biskupov v druhej polovici 17. storočia av osemnástom storočí.

7,10 €
7,00 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Monografia, inšpirovaná v prístupe k skúmanej skutočnosti predovšetkým teóriou centrálneho miesta a základnými tézami štrukturalizmu, sa zaoberá vzťahom vrchnostenského mesta v ranom novoveku k vrchnosti a jej úradníkom na jednej strane a vidieckemu zázemiu na strane druhej.

4,50 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

O politickom diele niekoľkých francúzskych spisovateľov.

19,20 €
16,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Fiktívne Overtonovo okno s presným návodom, ako manipulovať diskusom, Schrödingerova mačka, ktorá zároveň je aj nie je živá - tieto medzníky kognitívnych teórií by mohli tvoriť širší referenčný rámec knihy. Ich štrnásť kapitol je venovaných posunom a obratom vo výklade a hodnotení kľúčových tém koloniálnych a raných národných dejín USA v povojnovom období. Jednotlivé štúdie dokladajú, ako akademická produkcia odrážala transformáciu americkej spoločnosti z politicky pluralitného na multikultúrny model. Nastoľované témy a prístupy historikov sa prispôsobovali dopytu po "užitočnej" a neskôr "korektnej" minulosti, a to nielen v oblasti rasových či generových vzťahov, ale aj prehodnocovaním samotnej učebnicovej chrbtice dejinného príbehu. Tiež pokročilé výskumné stratégie ako globálne dejiny, kultúrne obraty, teória divadla, prízrakov, pamäti a zabudnutia, nostalgia či odkúzlenie čelia otázke, či sa jedná o zostrenie kritického myslenia alebo o pútavé "posúvanie hraníc možného".

18,80 €
17,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Monografia Karol IV.

13,40 €
11,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Autor, lekár z oblasti Sedmohradska, bol ako maďarský žid deportovaný v roku 1944 do Osvienčimu, kde strávil osem mesiacov.

11,00 €
10,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 4.10.

Ste brnianski patrioti.

10,10 €
9,90 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Klasické dielo plodného francúzskeho historika Paula Lacroisa (píšuceho pod pseudonymom Dufour) neponúka čitatelia ani tak panoptikum obscénností ako skôr prekvapivé poznanie, ktoré najstaršie remeslo pod svojím ciachom ukrýva.

7,60 €
7,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Publikácia 150 rokov Sokola a XV. všesokolský slet 2012, ktorá na 296 stranách zachytáva slovom a obrazom oslavy významného sokolského jubilea, ktoré vyvrcholili XV. všesokolským sletom.

17,50 €
15,90 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

Dňa 15. marca 1938 oslavovali Viedenčania po anšluse Rakúska na námestí Hrdinov (Heldenplatz) Adolfa Hitlera.

26,60 €
22,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.

V dobách habsburskej monarchie sa Francúzsko začalo Čechom javiť ako potenciálny spojenec, politický model hodný nasledovania, kultúrny vzor a okrem toho aj ako prostredník začleňovania sa do západnej Európy.

19,70 €
16,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 6.10.