Košík je prázdny
Kategorie zboží

Knihy o svetových dejinách

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Osobnosť a tvorba židovského a súčasne rímskeho historika Jozefa Flavia je českému čitateľstvu dobre známa, a to jednak priamo vlastným dielom, Vojnou židovskou, jednak aj sprostredkovane z románového spracovania Jozefovho života z pera populárneho nemeckého spisovateľa Liona Feuchtwangera.

11,80 €
11,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha pripomína kriminálne prípady, aféry či škandály, ktorými svojho času žila Plzeň a jej okolie.

15,60 €
14,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha je venovaná jednej z najvýznamnejších a súčasne najrozporuplnejších postáv modernej slovenskej (poprípade československej) histórie, Jozefovi Tisovi.

19,00 €
17,90 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Prvý zväzok trojdielneho súpisu pamiatok opisuje kultúrno-umelecké bohatstvo Moravy a Sliezska v abecednom slede AI.

17,00 €
16,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

V tomto roku oslavuje naša republika sté výročie.

13,00 €
12,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Práca, ktorá je výsledkom autorovho niekoľkoročného bádania, sa zaoberá organizovaním odborných činností pre československú delegáciu na mierovej konferencii v Paríži roku 1919. Pozornosť je tu zameraná na tzv.

4,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha čitateľom predstavuje jedno obdobie z histórie pardubického regiónu – obdobie tzv. normalizácie, teda 70. a 80. rokov 20. storočia.

12,90 €
12,20 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

V nadväznosti na alegóriu zauzľovanej vreckovky rozvíja táto kniha diskusiu o vzťahu nestabilnej spomienky a historiografickej konštrukcie dejín.

8,70 €
8,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kolektívna monografia sa zaoberá otázkou vzťahu T.

14,30 €
13,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Pražská jar v Brne a okupačné jednotky pristávajúce na letisku v Tuřanoch. Brno okupované z pera dvojice historikov Alexandra Brummera a Michala Konečného nadväzuje na predchádzajúcich troch úspešných historických sprievodcov juhomoravskou metropolou: Brno nacistické (1939-1945), Brno stalinistické (1948-1953) a Brno účtujúce (1945-1946).

12,00 €
11,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

On 13th-15th September 2017 the 11th Congress of Czech Historians was held in Olomouc.

9,40 €
8,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Učebnica matematiky od Majstra Krišťana z Prachatic (1370-1439) je zaujímavým svedectvom o úrovni matematických znalostí v stredoveku ao vtedajšom výklade a osvojovaní si princípov tejto vedy.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Slávne dielo o veľkej morovej nákaze na samom začiatku éry kapitalizmu.

19,20 €
18,10 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Madeleine Albrightovej nebolo ešte ani dvanásť, a už na vlastné oči videla niekoľko dejinných drám – nacistickú okupáciu rodného Československa, bombardovanie Londýna, kam sa jej rodina uchýlila do exilu, víťazstvo Spojencov v druhej svetovej vojne, vzostup komunizmu a začiatok studenej vojny.

17,80 €
16,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Publikácia zachytáva vedľa vzniku, vývoja a bojového nasadenia čs. jednotiek na východe najmä osudy radu ich príslušníkov - môžem aj žien.

44,50 €
42,10 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Štvrtý zväzok zborníka Pamiatok južných Čiech prináša rozsiahlejšie štúdie a aktuálne správy o pestrom pamiatkovom fonde v Juhočeskom kraji.

12,70 €
12,00 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové premeny sociálnej a kultúrnej antropológie a súčasne popisuje a interpretuje hlavné rysy melanéskych kultúr.

21,00 €
19,80 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Francúzska Cudzinecká légia je opradená mnohými mýtmi a často nešťastne skresľovaná verejnými médiami.

16,90 €
16,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

V dobe 18. apríla – 8. mája 1945 pomáhalo 12 jednotiek US Army oslobodzovať českú krajinu od hitlerovskej okupácie.

12,70 €
12,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

S týmto prehľadom prehľadom českých dejín sa zoznámite s našimi dejinami chronologicky, v podobe vhodnej na opakovanie učiva.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Mystéria starovekého Egypta nás fascinujú už stovky rokov.

8,00 €
7,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha v prehľadných encyklopedických heslách pojednáva ako o všetkých známych razbách vrátane zahraničných, ktoré u nás obiehali, tak vysvetľuje celú numizmatickú terminológiu, popisuje jednotlivé mincovne v Čechách, na Morave av Sliezsku (s prehľadom ich razieb) a prináša základné biografické údaje o minciach. ale aj o numizmatikách a medailéroch. Text je bohato ilustrovaný a päťdesiatstranovú prílohu tvoria obrazové tabule so základnými typmi českých a moravských stredovekých mincí (denármi, brakteátmi a grošmi podľa Cachovej a Smolíkovej typológie).

37,40 €
35,40 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Erbová mapa je dlhodobým projektom a pokusom graficky zmapovať a pomocou heraldiky zachytiť z trochu iného pohľadu nesmierne množstvo dávnych stavieb, na ktoré je naša zem značne bohatá.

15,60 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Blízky východ je vysoko nestabilným a konfliktným regiónom, teda oblasťou častého výskytu medzištátnych i vnútroštátnych konfliktov as tým spojenou špirálou zbrojenia a napätých vzťahov medzi štátmi.

13,30 €
12,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Kniha sa zaoberá vznikom a činnosťou odbojovej skupiny "Za slobodu" v rokoch 1948-1951, jej infiltráciou, postupnou kontrolou a likvidáciou zo strany bezpečnostného aparátu komunistického režimu.

22,10 €
20,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Publikácia o vývoji a situácii rakúskej historiografie súčasných dejín si kladie za cieľ ponúknuť širšiemu okruhu záujemcov vhľad do ra...

17,90 €
16,90 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

V blízkosti třeboňského rybníka Svet stojí pozoruhodná stavba.

17,40 €
16,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Štvrtý zväzok série encyklopédií obsahuje informácie o neprebernom množstve cudzích a koristných vozidiel, ktoré slúžili na našom území po celú dobu existencie Československa.

42,30 €
40,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Numizmatický zborník prezentuje výsledky numizmatického bádania v českých krajinách aj v širšej strednej Európe.

12,10 €
11,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.

Vojna je ústrednou témou odborného záberu profesora Ivana Šedivého a jej tiež venovali pozornosť autori väčšiny príspevkov vytlačených v tejto kolektívnej monografii.

19,60 €
18,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
štvrtok 7.7.