Košík je prázdny
Kategória tovaru

Knihy o jazykoch a literatúre

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Pomiestnené mená - mená polí, lúk, lesov, hôr, vôd a ciest - v sebe skrývajú nespočetné zaujímavé a príťažlivé informácie, ale aj zdroj poznatkov pre regionálnu históriu, archeológiu, etnografiu, prírodovedu...

6,10 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Tento zväzok mapuje skloňovanie skupiny substantív, ktoré po historicky dlhú dobu kolísajú v 3 pádoch singuláru medzi mäkkým a tvrdým skloňovaním.

9,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

V ôsmom zväzku edície Skrytá moderna chceme upozorniť na literárnu históriu opomínaný (1913).

7,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Pri príležitosti významného jubilea nášho popredného prekladateľa, pedagóga a literárno-kultúrneho historika prof.

9,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Štúdia Intelektuáli a masy podrobuje kritike elitárskej tézy niektorých najznámejších osobností britskej literárnej scény konca 19. a začiatku 20. storočia.

18,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Cieľom knižnej štúdie je postihnúť pravidlá platné v agonálnom priestore, do ktorého literárni znalci svojimi príhovormi a textami ako subjekty vstupujú av rámci ktorého sú vzájomne meraní, posudzovaní …

17,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

Siedmy zväzok Demlových spisov obsahuje tri knihy, vydané v tom istom roku 1926: Tepna, Hlas hovorí k slovu a Mohyla.

29,00 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Nové, prepracované a doplnené vydanie Slovníku českých synoným a antoným prináša nielen rozsiahlejšiu slovnú zásobu, ale aj spresnenie a zjednotenie štylistických príznakov.

22,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Najobsiahlejšia a najaktuálnejšia príručka tohto typu v novom vydaní vysvetľuje problematické javy českého pravopisu, všetko je sprevádzané množstvom príkladov a vysvetľujúcich poznámok.

26,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Politická korektnosť predstavuje kontroverzný jav, ktorý sa aj v slovenskom prostredí stáva predmetom vyhrotených debát o politike, spoločnosti, kultúre i umení.

14,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Monografia nadväzuje na knihu Českej literárnej romantično (Host 2012). Sústredí sa na literatúru vychádzajúcu z francúzskeho Parnasu a predstavujúcu v českom prostredí jeden z kľúčových diskurzov konca …

16,40 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v pondelok

Václav Tille Narodil sa v rodine riaditeľa školy. Absolvoval gymnázium, potom filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (slavistiku a germanistiku) a ďalšie v Innsbrucku, štúdia zakončil doktorátom.

10,10 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Kniha predstavuje reprezentatívny prierez Staigerovým (1908–1987) celoživotným dielom.

8,00 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Spisovateľ Jakub Deml (1878-1961) je známy svojimi ťažko zaraditeľnými textami.

10,20 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

Bez tiaže je zbierkou autorskej lyrickej prózy radiacej sa do konceptuálneho a experimentálneho prúdu literárnej tvorby.

17,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Záujemcovia o štúdium verša boli doteraz odkázaní na Úvod do teórie verša Jozefa Hrabáka (prvé vydanie 1956), knihu dnes už v mnohých ohľadoch zastaranú.

10,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Prvý diel dlho očakávanej práce, ktorý vychádza viac ako 30 rokov po vydaní odeonského Slovníka spisovateľov nemeckého jazyka.

30,60 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

"Tri figúry posadnutosti. Tri nočné výjavy, trojaké šialenstvo." Jean Starobinski, švajčiarsky profesor francúzskej literatúry a dejín medicíny, jeden z najvýznamnejších literárnych kritikov súčasnosti, pristupuje …

6,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

V roku 2011 uplynulo 100 rokov od založenia Kancelárie Slovníku jazyka českého - pracoviska, ktoré sa stalo bezprostredným predchodcom...

18,90 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

Pre čitateľov, ktorý sa neuspokojí náhodným stretnutím s niektorým z Hrabalových textov, teda vlastne pre každého náročnejšieho ctiteľa tvorby Bohumila Hrabala (1914–1997), má Baluchova kniha Kain podľa Hrabala...

14,10 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

Ján Václav Pohl, polozabudnutá osobnosť 18. storočia, pôsobil ako učiteľ českého jazyka v rôznych viedenských inštitúciách, oi v Collegiu Theresianu a na Šľachtickej vojenskej akadémii, a ako súkromný …

6,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Monografia sa zaoberá jedným zo žánrov detskej literatúry (literatúry pre deti a mládež) - súčasnými autorskými rozprávkami vydanými v rokoch 2000 až 2020 v Českej republike av Bulharsku.

12,10 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

Pokračovanie literárnych denníkov z pera literárneho historika a kritika Vladimíra Novotného, ktoré vychádzali v rokoch 2014 až 2018 pod názvom Radčeky a zameriavali sa na rok kalendárny, zatiaľ čo nový, predkladaný …

20,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Kritické prejavy 14 (Dodatky z rokov 1898-1937) zahŕňajú všetky nebeletristické texty, ktoré chýbajú v predchádzajúcich trinástich zväzkoch Súboru diela F.

25,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

S pojmom "dada v Čechách" sú spojené predovšetkým počiatky skupiny Devětsil a mená Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Hašek alebo Jiří Frejka. Český Nemec Melchior Vischer je však úplne zabudnutý.

12,10 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

1. Prirovnanie, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy vetné sú jednotlivé časti štvordielneho slovníka, ktorý zachytáva dnešnú českú frazeológiu v celej jej šírke.

26,30 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

1.Prirovnanie, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy vetné sú jednotlivé časti štvordielneho slovníka, ktorý zachytáva dnešnú českú frazeológiu v celej jej šírke.

41,50 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Áno, čítanie je kultúrny votrelec. Drvivú väčšinu svojho bytia na Zemi sme ako ľudstvo strávili mimo čítania.

16,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Táto kniha sa zaoberá rôznymi perspektívami triednych, rasových a rodových rozdielov, ktoré sa prejavujú v špecifickom kontexte postsocialistických štátov v histórii i súčasnosti.

18,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Novela, v ktorej sa prelína príbeh z asanovanej Prahy počiatku 20. storočia s príbehom súčasným.

9,30 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v pondelok