Košík je prázdny
Kategória tovaru

Knihy o umení a kultúre

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Potrebujete, aby vašej malej slečne vydržal účes celý deň, bol dostatočne šmrncovný a jeho česanie vám pritom nezabralo v rannom zhone príliš času?

13,10 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo stredu

Zengerova transformačná stanica stojí na exponovanom mieste Malej Strany.

21,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Alfons Mucha je jedným z najvýznamnejších svetových predstaviteľov štýlu art nouveau, ktoré vzniklo v 90. rokoch 19. storočia v Paríži.

23,00 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo stredu

Tretí ročník prehliadky Sochy v uliciach Brno Art Open 2011 nadviazal na zámer predchádzajúcich dvoch ročníkov rozvíjať tému výtvarné umenie a jeho funkcie vo verejnom priestore.

6,70 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kniha Jana Žáčka je súborom jeho vlastných zážitkov ako filmového a dabingového režiséra a scenáristu, v ktorých spomína na zaujímavé a humorné okamihy a tiež na početné osobnosti českého filmu a …

4,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Monografia popredného českého maliara súčasnosti Ivana Exnera predstavuje maliarske dielo autora, ktorý vo svojej tvorbe vychádza z odkazu klasickej maľby a ako jeden z mála českých súčasných výtvarných umelcov.

81,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v piatok 28.6.

Obrazová fotografická publikácia zobrazuje na farebných fotografiách hlavné mesto Prahu v rôznych obdobiach, náladách, farbách, v nezvyklých pohľadoch či detailoch, s množstvom úchvatných leteckých záberov.

9,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Katalóg k výstave novo vzniknutého umeleckého spolku FIRMA, ktorý vznikol spojením 7 umelcov, kamarátov, Michal Cimala, Ján Kaláb, Martin Krajč, Matej Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa, Karel Štedrý.

27,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Katalóg k rovnomennej výstave v Galérii Brno venovaný olomouckému fotografovi Michalu Mackovi (1963), ktorého dielo je konfrontované so sochárskou produkciou v Prahe pôsobiaceho Jiřího Plieštika (1956).

9,50 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 28.6.

Predkladaný katalóg Arménske knižné umenie v priebehu storočí ? „Tí, ktorí pili z tokov Ducha“ vychádzajú pri príležitosti rovnomennej výstavy, ktorá sa uskutoční v Národnej knižnici Českej republiky od 11. do …

31,60 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Publikácia "Niekedy v sukni. Umenie 90. rokov" je koncipovaná nielen ako výstavný katalóg, ale aj ako kniha mapujúca transformáciu českého výtvarného umenia v 90. rokoch. Úvodný text, zasahujúci tvorbu štrnástich...

23,60 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Pražský hrad a jeho hlavná časť – Mestský trakt – bol v rokoch 1800-1918 jedným zo sídiel rakúskych cisárov a českých kráľov.

79,80 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 28.6.

Fotografia sa momentálne nachádza vo fáze, ktorá býva označovaná ako „doba po umeleckej fotografii“.

7,70 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kto bol architekt, ktorý staval pyramídy v Ľubľane či minojských býkov v Prahe?

22,20 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame vo stredu

Punkom to začalo a punkom to končí je tretia kniha voľnej punkovej trilógie z pera oboch autorov (44 známok punku a Malá história punku alebo späť ku koreňom).

15,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

TEXTile Manifestoes je medziodborová antológia, ktorá spriada najrôznejšie otázky spojené s textilným umením, módou, textualitou a vtkáva ich do širších politických, sociologických, filozofických a umelecko-historických …

65,10 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Monografiu uvádza rozsiahla štúdia Divadlo a text ako prienik fuzzy množín, ktorá veľmi komplexne načrtáva široké sémantické pole vzťahu literárnej a divadelnej komunikácie.

20,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Publikácia zoznamuje čitateľov s pestrým súborom textílií z indického subkontinentu zo zbierok Náprstkova múzea v Prahe.

26,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Ako zrozumiteľne priblížiť históriu českej a slovenskej fotografie aj jej súčasnej podoby?

35,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Kúpele Čiech, Moravy a Sliezska svojou bohatosťou a rôznorodosťou prírodných liečivých zdrojov, liečebných metód i samotným prostredím kúpeľov a ich architektonickým stvárnením sú niečím aj v Európe a vo svete...

27,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Monografia predstavuje tvorbu výtvarníka Jaroslava Válka.

23,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 28.6.

Viete, že melódia Yesterday prišla k Paulovi "sama", ale že s textom sa dosť natrápil, a dokonca chvíľu spieval o miešaných vajciach?

35,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Obrazová kniha manifestujúca mystéria a symbolickú reč Gesamtkunstwerku Richarda Wagnera v maľbách Vladimíra Kiseljova, sprevádzaná fotografiami jeho malieb ku všetkým trinástim Wagnerovým hudobným dramatom, …

14,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Publikácia dokumentuje druhý ročník sympózia Odpad a umenie, umenie a odpad, ktoré sa konalo v Pardubiciach na konci augusta 2016.

5,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Fotograf a pedagóg Jiří Všetečka (* 1937) sa preslávil umelecko-dokumentárnymi cyklami, v ktorých zvečnil svoju celoživotnú lásku Prahu.

21,80 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kniha je výborom zo zahraničných publikácií Iva Osolsobe, ale navyše je doplnená aj o niekoľko drobnejších statí a článkov, ktoré v priebehu rokov uverejňoval v najrôznejších domácich časopisoch.

10,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Dobrodružstvo vzniku dokumentárneho filmu v jednej knihe.

16,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.

Kniha sa originálnym spôsobom zaoberá hudbou vo všetkých jej možných podobách.

4,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo stredu

Česká dráma dnes je knižnou podobou deviatich rozhovorov s českými dramatikmi, ktoré vznikli na základe diskusných stretnutí autorov so študentmi realizovaných na pôde Katedry divadelnej vedy FF UK na prelome rokov …

8,00 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 28.6.

Cieľom publikácie, ktorú v roku 2021 vydala GAVU Cheb v spolupráci s Ústavom dejín umenia AV ČR, vvi pri príležitosti rovnomennej výstavy, nie je súhrnné spracovanie tvorby Jaroslavy Pešicovej.

23,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 28.6.