Košík je prázdny
Kategória tovaru

Zákony, predpisy a normy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Úpravou zákona o daniach z príjmov dochádza k stanoveniu odlišného režimu v prípadoch súvisiacich s poskytovaním nízkoemisných motorových vozidiel zamestnávateľom zamestnancovi na služobné aj súkromné účely, …

4,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Zákony IB obsahujú právne predpisy pre oblasť účtovníctva, živnostenského zákona, autorského zákona, rezerv.

9,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Zásadné zmeny sa dotkli zákona o platobnom styku – 130 zmien od 1. 7. 2022; ďalej sa zmenil zákon o finančnom arbitrovi.

5,40 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

Novela zákona o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti zaviedla nové zľavy na poistnom.

14,90 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Zákony obsahujú právne predpisy pre oblasť sociálneho zabezpečenia, dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, zdravotného poistenia.

9,20 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

Súbor všetkých českých daňových zákonov, do ktorých sú premietnuté všetky zmeny k 1. 1. 2023 – dane z príjmov, DPH, daňový poriadok, daň cestná, daň z nehnuteľných vecí a ďalšie.

7,70 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Zákony IIB obsahujú právne predpisy pre oblasť trestného práva, exekúcií, konkurzného konania a správneho práva.

10,90 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Zmenou zákona sa upravuje vymeriavací základ pre určenie výšky platby za tzv. štátnych poistencov s účinnosťou od 1. júla 2022 na 11 607 Sk.

2,60 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Od 1. 1. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorou sa najmä zvýšil limit obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane a pre možnosť zrušenia registrácie platiteľa na jeho žiadosť.

8,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje 40 právnych predpisov, ktoré sú rozdelené do štyroch kapitol: poistné na sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, organizácie a vykonávanie sociálneho …

9,60 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Zákon o práve na digitálne služby (č. 12/2020 Zb.) je súčasťou vládnej stratégie Digitálne Česko, ku ktorej cieľom patrí zabezpečenie jednoduchého a efektívneho poskytovania on-line služieb klientom orgánov verejnej …

23,60 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje aktuálny text zákona o vysokých školách a aktuálne znenie 5 nariadení vlády a vyhlášok, ktoré podrobnejšie rozvádzajú niektoré ustanovenia zákona.

4,80 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje aktuálny súbor 25 predpisov upravujúcich vzťahy Českej republiky a cudzincov.

9,60 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Mesačník prináša 12x ročne novelizované zákony s komentárom. Prináša tiež rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky, pracovného práva, ekonomiky a riadenia.

8,70 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Od januára 2023 sa menia všetky sadzby cestovných náhrad pre podnikateľský i verejný sektor vr. sadzieb zahraničného stravného.

4,60 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

Od roku 2023 došlo k ďalším zmenám živnostenského zákona, ktorého aktuálne znenie so všetkými tučne zvýraznenými novelami nájdete v úzetku č. 1522.

7,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Najpredávanejšia daňová publikácia v SR! Publikácia obsahuje úplné znenie všetkých daňových zákonov s účinnosťou k 1. 1. 2023, vrátane všetkých čísel noviel publikovaných v Zbierke zákonov.

7,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

V oblasti životného prostredia boli prijaté rozsiahle zmeny mnohých právnych predpisov.

21,00 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

Zákony V obsahujú právne predpisy pre oblasť územných celkov, členenie štátu, organizácie verejnej správy, verejnej správy vo vzťahu k občanom, škôl a školských zariadení.

10,90 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

V zákone o daniach z príjmov je niekoľko ustanovení, v ktorých sú stanovené daňové parametre ovplyvnené výškou minimálnej mzdy, výškou priemernej mzdy ako aj výškou stravného pri tuzemskej pracovnej ceste.

11,70 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje 24 predpisov v aktuálnom znení. Predpisy sú rozdelené do štyroch kapitol: Slobodný prístup k informáciám, Elektronické komunikácie, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverzia …

9,50 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Predstavujeme vám novú tému edície ÚZ, ktoré sme vydali na základe početných požiadaviek verejnosti.

8,50 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje 47 aktuálnych Českých účtovných štandardov (ČÚS) rozdelených do troch kapitol: ČÚS pre podnikateľov, ČÚS pre účtovné jednotky, u ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a ČÚS pre …

4,60 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Zákony VI obsahujú právne predpisy pre oblasť životného prostredia, odpadov, obalov a energií.

10,90 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

Od januára 2023 došlo k zásadným a rozsiahlym zmenám zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci vo veciach trestných (227 zmien a doplnení).

6,60 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok

Publikácia obsahuje aktuálny text zákona o zdravotných službách, zákona o špecifických zdravotných službách, zákona o zdravotníckej záchrannej službe, zákona o elektronizácii zdravotníctva a zákona o niektorých …

8,20 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

- Valorizácia rent - Zmeny v zákonníku práce podľa EÚ - Opatrenia v súvislosti s Ukrajinou – daňová oblasť - Kategorizácia prác - Musí zamestnávateľ informovať zamestnancov o svojich opatreniach? - Ako dojednať …

6,80 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Druhé, aktualizované vydanie komentára k stavebnému zákonu obsahuje jeho znenie účinné k 1. júnu 2020.

64,40 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Publikácia slúži predovšetkým ako praktická príručka na zavedenie vnútropodnikového účtovníctva v účtovnej jednotke.

4,60 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame v utorok

Zákony IA obsahujú právne predpisy pre oblasť daní, rozpočtových pravidiel, evidencie tržieb, finančné správy.

10,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok