Košík je prázdny
Kategorie zboží

Náučné karty a tabuľky

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Mapa Slovenskej republiky (slovensky) s množstvom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. ročník ZŠ na trvalé vyvesenie.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Laminátová kartička určená predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl ponúka graficky prehľadné a stručné znázornenie periodickej tabuľky chemických prvkov.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Tabuľka malej násobilky a delenia Kde sa stĺpček pretne s riadkom, tam je výsledok násobenia.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Obsah náučnej tabule tvoria nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch infinitív, minulý čas, minulé príčastie.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Didaktická pomôcka obsahuje v prehľadnej forme množstvo informácií o prvkoch.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých i veľkých počtárov.

5,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Obrázková anglická abeceda s prepisom výslovnosti a veselým obrázkom pri každom písmenku.

1,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Detailné anatomické nákresy kostrovej sústavy človeka. Pomôcka vhodná pre študentov základných aj stredných škôl.

3,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Obsah didaktickej pomôcky tvorí prehľadná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek.

2,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Obsah prednej strany tvoria jednotky dĺžky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, s prevodmi jednotiek as názornými ilustráciami.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Kvalitné fotografie hudobných nástrojov a ich základné triedenie. Obsahuje nástroje strunové, bicie, dychové a elektrické.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Táto náučná lamino kartička obsahuje základný prehľad ukrajinskej azbuky s jednoduchým a prehľadným prevodom do slovenského jazyka.

2,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prehľadné tabuľky všetkých dvanástich anglických časov – kladný tvar, zápor, kladná otázka, záporná otázka.

1,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Názorné fotografie určené na prvé zoznamovanie sa s jednotlivými druhmi ovocia a zeleniny.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Obojstranná didaktická pomôcka s vyobrazením násobkov čísel od 1 do 10 je určená predovšetkým pre 3. a 4. ročník základnej školy.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Názorné ilustrácie 24 našich najbežnejších stromov a kríkov vrátane ilustrácie ich listu, borky a plodu, poprípade aj kvetu.

1,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie zajtra

Praktická didaktická pomôcka napomáha zvládnuť učivo z tvaroslovia a prispieva k lepšiemu osvojeniu a používaniu správnych gramatických tvarov v ústnom prejave

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Obojstranná mapa Českej republiky, rozmer: A3

2,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Periodická sústava prvkov formátu A4 obsahuje z druhej strany navyše prehľad hustoty, teploty topenia a teploty varu jednotlivých prvkov; molekulárnej hmotnosti niektorých chemických zlúčenín.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prehľad tvarov préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Politická mapa sveta vo formáte A3 s množstvom doplnkových tabuliek. Obsahuje tabuľky svetových NAJ jednotlivých svetadielov, poradie štátov podľa ekonóm. kritérií, najväčšie hory, ostrovy, polostrovy, jazerá …

3,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prehľadná tabuľka chemických prvkov, doplnok na výučbu chémie ZŠ i SŠ, na rubovej strane koncentrovaný prehľad anorganickej chémie - príprava, výroba, využitie prvkov v praxi.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prehľadne spracované tému hudobná náuka. Titul vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa stretávajú žiaci základných a umeleckých škôl.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prehľadné anatomické nákresy orgánových sústav človeka (sústava svalová, kostrová, kožná, tráviaca, vylučovacia, dýchacia, rozmnožovacia, zmyslová, nervová, obehová, hormonálna).

3,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Pomôcka pri výučbe ruského jazyka.

2,00 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov a povrchov a objemov telies vrátane názorných geometrických nákresov.

1,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Náučná tabuľka uľahčuje žiakom osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných obrázkov určovať polovicu, štvrtinu, tretinu daného celku.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 7.2.

Kompletne spracovaný prehľad nemeckých čísloviek, ktorý pomôže zvládnuť gramatiku všetkým malým aj veľkým školákom.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Názorné fotografie určené na prvé zoznamovanie sa s hospodárskymi, domácimi a voľne žijúcimi zvieratami.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
piatok 10.2.