Košík je prázdny
Kategorie zboží

Učebnice odborných predmetov

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Publikace Hurá na prázdniny, z edice Prázdninová opakování, je novinkou na trhu a přímo vychází z úspěšné a oblíbené edice Prázdninová škola. Ucelená řada procvičovacích publikací Hurá na prázdniny je výborným pomocníkem pro děti a rodiče, při nenásilném opakování látky příslušné třídy základní školy během prázdnin. Plnobarevná kniha hravou formou opakuje český jazyk, matematiku, ale i prvouku nebo přírodopis.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Druhý díl učebnice osobnostní a etické výchovy pro střední školy. Program výuky etické výchovy se věnuje problematice mezilidských vztahů a komunikaci v kolektivu, schopnostem pozitivně hodnotit sebe sama i ostatní lidi.

9,90 €
9,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

S bankovními, finančními a pojistnými produkty se setkáváme prakticky po celý svůj život.

11,60 €
11,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Pracovní sešit „Poradím si s češtinou a matematikou“ vám pomůže procvičit hravou formou látku, kterou by měl žák 1. třídy zvládnout.

4,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Tato edice je speciálně určena budoucím maturantům, kterým má stručným a jednoduchým způsobem pomoci v jejich náročné přípravě k maturitní zkoušce.

5,40 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Tato kniha poměrně podrobně popisuje cestu k současnému standardnímu modelu částicové fyziky, od objevů elektronu, atomového jádra a radioaktivity až po slavný Higgsův boson, který v nedávné době upoutal pozornost i širší laické veřejnosti. Text má popularizačni charakter a proto obsahuje jen naprosté minimum jednoduchých matematických formulí.

8,50 €
8,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Autorka se zabývá historickými aspekty dějin výtvarného umění a hudby a snaží se poskytnout ucelený přehled o vývoji nejdůležitějších oblastí umění a kultury zejména v Evropě a v naší zemi.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Cvičebnice jsou ideálním pomocníkem při opakování látky ZŠ během prázdnin.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Souhrn cvičení z matematiky je vhodný ke komplexnímu procvičení matematiky 2. - 5. ročníku základní školy. Kniha též může posloužit jako pomůcka při přípravě k přijímacím zkouškám ke studiu na střední škole. Součástí knihy je klíč ke cvičením.

6,50 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Publikace Hurá na prázdniny, z edice Prázdninová opakování, je novinkou na trhu a přímo vychází z úspěšné a oblíbené edice Prázdninová škola. Ucelená řada procvičovacích publikací Hurá na prázdniny je výborným pomocníkem pro děti a rodiče, při nenásilném opakování látky příslušné třídy základní školy během prázdnin. Plnobarevná kniha hravou formou opakuje český jazyk, matematiku, ale i prvouku nebo přírodopis.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a prostorové vnímání. V logických úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování matematického a geometrického učiva: úsečka, bod, přímka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, převody jednotek, obvod, logické úlohy, stavby z krychlí, tělesa, logické řady. Všechny aktivity vhodně podporují rozvoj dítěte v návaznosti na školní vzdělávání podle RVP ZV. Pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně – rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat.

3,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Publikace je určena pro studentky bakalářského studia oboru porodní asistence, ale může být návodem i pro začínající porodní asistentky na oddělení šestinedělí.

7,60 €
7,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Tento pracovní sešit již dlouhodobě patří spolu s Učebnicí češtiny pro středně a více pokročilé k učebním materiálům, které úspěšně slouží výchově budoucích bohemistů na českých i zahraničních vysokých školách a jsou s úspěchem užívány v celé řadě dalších kurzů, v nichž se zahraniční zájemci seznamují s českým jazykem.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

96 úžasných aktivit pro nácvik matematiky, pozornosti a orientace žáků se specifickými poruchami učení v 1. až 3. ročníku ZŠ. Aktivity v knize MATEMATIKA A POZORNOST SPU jsou připravené odborníky na míru dětem se specifickými poruchami učení, které mají obtíže se zvládáním základních početních úkonů, potíže s pozorností a s orientací či mají přímo diagnostikovanou poruchu matematických schopností – dyskalkulii.

4,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Pracovní sešit „Poradím si s prvoukou“ vám pomůže procvičit hravou formou látku, kterou by měl žák 1. třídy zvládnout.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Díky této knížce se děti od 6 do 10 let naučí základy bezpečného chování na ulici na chodníku i na vozovce.

6,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Bez matematiky a logického myšlení se v každodenním životě jednoduše neobejdete.

13,40 €
12,70 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Ucelená řada procvičovacích publikací Poradím si je perfektním pomocníkem pro každého žáka prvního stupně základní školy. Publikace je určena pro domácí procvičování, ale jistě ji využijí i paní učitelky, např. pro krátké písemky nebo hodiny suplování.

4,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Výuka pokrývá tato témata: základní ekonomické pojmy, prvopočátky ekonomického chování, členění ekonomie, úvod do tržního hospodářství, trh výrobků a služeb, ostatní trhy, doprovodné jevy tržního mechanismu, úloha státu v tržním hospodářství, nástroje hospodářské politiky státu, národní hospodářství, národohospodářské agregáty, banky a jejich úloha v hospodářství země, cyklický vývoj tržního hospodářství, zahraniční obchod, podnik, podnikání, daně a poplatky, zaměstnání, osobní finance, moje ekonomické povědomí a další témata. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie ekonomie.

11,60 €
11,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost .

11,60 €
11,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí.

3,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Nehomérovský slovník Lepařův není jen dokladem vzdělanosti českého národa konce devatenáctého století, ale připomíná i velkorysost jejího podporování a rozvíjení.

51,30 €
48,50 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace.

8,50 €
8,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Cvičebnice jsou ideálním pomocníkem při opakování látky ZŠ během prázdnin.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Sport a matematika, na první pohled dvě protichůdné činnosti.

4,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Metodika a učebnice učitele pro výuku finanční gramotnosti. Zabývá se podstatou peněz a jejich funkcí, druhy plateb, majetkem a hospodařením domácnosti, bankami a jejich finančními produkty, finančním plánováním a zhodnocováním majetku domácnosti apod. Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

18,80 €
17,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

První díl učebnice osobnostní a etické výchovy pro střední školy. Program výuky etické výchovy se věnuje problematice mezilidských vztahů a komunikaci v kolektivu, schopnostem pozitivně hodnotit sebe sama i ostatní lidi.

9,90 €
9,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Publikace Hurá na prázdniny, z edice Prázdninová opakování, je novinkou na trhu a přímo vychází z úspěšné a oblíbené edice Prázdninová škola. Ucelená řada procvičovacích publikací Hurá na prázdniny je výborným pomocníkem pro děti a rodiče, při nenásilném opakování látky příslušné třídy základní školy během prázdnin. Plnobarevná kniha hravou formou opakuje český jazyk, matematiku, ale i prvouku nebo přírodopis.

4,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí.

3,40 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Kniha je překlad z anglického originálu Clinically Important Bacteria, vydaného v roce 2010 nakladatelstvím Pharma and Biotech Industry Reports, sídlícím v Anthemu v Arizoně.

10,00 €
9,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks