Košík je prázdny
Kategória tovaru

Učebnice pre stredné školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Hybridný farebný pracovný zošit, ktorý sa skvele hodí ku všetkým učebniciam fyziky pre 9. ročník ZŠ a VG.

6,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Jednozväzková publikácia zahŕňa učivo preberané počas celého stredoškolského štúdia – pokrýva jazykovú časť predmetu aj časť komunikácie a sloh, koncepčne rozdelené do jednotlivých tematicky usporiadaných …

23,00 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

V 6. vydaní učebnice Fyzika pre gymnáziá – Mechanické kmitanie a vlnenie je medzi elektronické učebné materiály novo zaradená samostatná počítačová aplikácia Testové úlohy.

7,90 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v utorok

Tretí diel učebnice zahŕňa vývoj umenia v období rokov 1870-1914. Zachytáva tak nástup moderných umeleckých smerov a prúdov počnúc impresionizmom až po kubizmus a futurizmus.

12,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Pracovný zošit 2v1 k učebnici Dejepis 8 nové vydanie obsahuje úlohy k jednotlivým témam v učebnici, ktoré sú novo prostredníctvom kódov v päte každej strany rozšírené o ďalšie zábavné online cvičenia.

6,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Pôvodne učebnice pre dva stolárske odbory, nábytkárstvo a stavebné stolárstvo dnes približujú postupy starých majstrov a staviteľov.

13,70 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok

Učebnica v novom poňatí stredoškolského štúdia ponúka poznávanie sveta tvorivým spôsobom av čo najširších súvislostiach.

10,60 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

Učebnica zoznamuje s technicko-ekonomickými procesmi spojenými s prípravou a realizáciou stavieb.

12,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

V predkladanej publikácii nájdu české zdravotné sestry kľúčové zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli správne poskytovať kvalitnú starostlivosť, podporu a sprevádzanie pacientov.

4,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Učebnica určená žiakom 1. ročníka odboru vzdelania Cukrár 29-54-H/01 sa zaoberá základmi cukrárskej výroby.

15,80 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok

Nový dejepis pre SOŠ poskytuje základný prehľad slovenských i svetových dejín od praveku po modernú dobu.

13,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Predkladáme tretie vydanie úspešnej príručky prof. Radoslavy Brabcovej Novinky z pravopisu a tvaroslovia.

4,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.3.

Cieľom tejto učebnej príručky je spracovať súborne a prehľadne – formou tabuliek, diagramov a vzorcov – základné poznatky, ktoré získajú študenti stredných priemyselných škôl pri štúdiu technických predmetov. …

34,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Pracovný zošit je štandardne určený pre 2. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky.

15,40 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Zbierka riešených príkladov je členená do 10 častí: Hmotnostný zlomok, Objemové percentá, Látkové množstvo, Molárna koncentrácia, Riedenie roztokov, Výpočty z chemických rovníc, Výpočty pH, kyseliny a hydroxidy, …

10,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Druhý diel súhrnných textov z chémie je určený zahraničným aj českým študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium lekárstva, farmácie, veterinárneho lekárstva a prírodovedných odborov, kde chémia nie je hlavným …

11,90 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok

Teoretický prehľad a vyriešené príklady v úvode sú určené na zopakovanie potrebných základných pojmov a vzťahov.

10,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Učebnica zhŕňa, systemizuje a dopĺňa poznatky študentov zo základnej školy v kapitolách Čísla a číselné odbory, Pomery a percentá, Pravouhlé trojuholníky, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Množiny a …

9,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Metodická príručka je určená pre pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorým má uľahčiť výučbu v hodinách literatúry.

14,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.3.

Prehľad zhŕňa učivo organickej chémie, obsahuje kapitoly uhľovodíky, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny a ich deriváty, ...

3,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Je užitočným doplnkom výučby, rozširuje možnosti ďalšieho precvičovania učiva, obsahuje cvičenia rôznych typov vrátane oddielu Pro chytré hlavy.

6,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Učebnica uvádza popis a praktické ukážky zdobenia cukrárskych výrobkov. Prináša predlohy pre nácvik jednotlivých línií, ozdobných motívov a pásikov a rôznych typov písma.

15,80 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v utorok

Pracovný zošit ponúka rozšírené množstvo ukážok literárnych diel, ktoré dopĺňajú výklady v učebnici.

9,80 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame vo štvrtok 7.3.

Všetky štyri diely čítaniek sú zhodne s učebnicou LITERATÚRA – prehľad SŠ učiva rozdelené do 21 tematických okruhov (okrem kapitoly Základy literárnej teórie, zaradené iba v učebnici literatúry), ktoré …

8,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Tretie, aktualizované prepracované vydanie geografie 3 predstavuje študentom jednotlivé svetadiely (Európu, Áziu, Afriku, Ameriku, Austráliu a Oceániu, polárne kraje a geografiu oceánov).

10,50 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v utorok

Pre 1. ročník UO Kaderník Základné kadernícke technológie - strihanie, preparácia vlasov, vodová ondulácia.

13,70 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Pracovný zošit je štandardne určený pre 2. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky.

15,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Siedme vydanie učebnice poskytuje veľmi podrobne poňaté a bohato ilustrované dejiny výtvarnej kultúry od praveku po gotiku, a to vždy v historických súvislostiach.

11,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok

Pracovný zošit 2v1 k učebnici Dejepis 7 nové vydanie obsahuje úlohy k jednotlivým témam v učebnici, ktoré sú novo prostredníctvom kódov v päte každej strany rozšírené o ďalšie zábavné online cvičenia …

6,30 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v utorok

Druhé vydanie úspešnej základnej učebnice ošetrovateľských postupov a tém z predmetu Ošetrovateľstva pre 1. ročník odboru zdravotnícky asistent.

13,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v utorok