Košík je prázdny
Kategorie zboží

Učebnice pre stredné školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Táto učebnica, ktorá študentov dovedie približne na úroveň B2, je určená ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre študentov, ktorí si z najrôznejších dôvodov potrebujú alebo chcú oživiť svoje znalosti.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Táto publikácia deťom uľahčí prvé kroky pri práci s jazykom. Pomocou krížoviek a doplňovačiek si deti hravou formou precvičia základnú slovnú zásobu a gramatiku.

4,70 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Príručka obsahuje úplne odlišnú slovnú zásobu ako predchádzajúca publikácia Aktuálna angličtina.

8,20 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Prehľadná publikácia o gramatike modernej štandardnej čínštiny zapisovanej zjednodušenou znakovou sadou.

15,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Táto klasická učebnica ruštiny, ktorá študentov dovedie približne na úroveň B1, je určená ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre študentov, ktorí si z najrôznejších dôvodov potrebujú alebo chcú oživiť svoje …

21,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Inovované vydanie obľúbeného španielskeho slovníka určeného predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia v škole, pri domácej príprave aj v jazykovom kurze.

11,90 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Publikácia zhŕňa aktuálne pravidlá pre tvorbu názvov organických zlúčenín podľa IUPAC.

11,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

V súlade s RVP Edícia Nová literatúra je vhodná aj na prípravu na maturitu Na jej tvorbe sa podieľal kolektív skúsených autorov a pedagógov za odbornej spolupráce s doc.

9,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
streda 8.2.

Učebnica obsahuje v 23 lekciách témy, ktoré sa vyskytujú nielen pri maturitných skúškach, ale aj v bežnom živote - rodina, školstvo, kultúra, divadlo, cestovanie atď.

15,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Publikácia je zameraná na jednu z najproblematickejších záležitostí českého pravopisu - písanie veľkých písmen.

2,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Učebnica okrem výkladového textu a najrôznejších zaujímavostí zo života spisovateľov obsahuje aj ukážky vybraných literárnych diel a otázky uľahčujúce ich rozbor.

10,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
streda 8.2.

Učebnica psychológie komplexne pokrýva učivo predmetu psychológie na stredných školách.

10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Knižka, ktorá sa vám dostala do ruky, nie je klasickou učebnicou. Je skôr cvičebnicou, ktorá vám umožní ľahko zvládnuť a efektívne precvičiť základnú anglickú gramatiku tým, že sa ju učíte priamo v …

7,50 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Príručka obsahuje 18 kapitol, ktoré pokrývajú všetky základné tematické okruhy z oblasti bežného styku s cudzincami, či už turistického, spoločenského alebo obchodného.

10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Viac ako dvesto nepravidelných slov na dvojjazyčných kartách. Tvary nepravidelných slovies, prísloviek a prídavných mien.

12,40 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Autori predkladajú verejnosti slovník s viac ako 85 000 heslami zo 70 chemických as chémiou spojených podoborov.

19,00 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Monografia sa zaoberá porovnaním španielskeho a českého slovosledu, pričom predstavuje niektoré koncepty českých hispanistov, ktorí sa španielskemu slovosledu venovali, a snažia sa nájsť príčiny bariéry medzi …

10,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Cvičebnica španielskej gramatiky určená predovšetkým študentom španielskej filológie na univerzitách, ale tiež všetkým ostatným záujemcom o prehĺbenie znalosti španielskej gramatiky.

7,40 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kniha Anglické cvičenia pre gymnáziá, stredné a jazykové školy a 2. stupeň základných škôl je najobsiahlejšou učebnicou angličtiny s českým výkladom, zameriavajúcou sa predovšetkým na študentov stredných a základných škôl.

17,30 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Ruská gramatika v cvičeniach je moderne poňatá, prakticky zameraná učebnica.

13,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Prvý diel nového, prepracovaného učebnicového kompletu pre študentov, ktorí chcú po štvorročnom štúdiu z tohto jazyka maturovať.

13,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Základný prehľad francúzskej gramatiky kladúci dôraz na jednoduchosť použitej terminológie, ktorá je navyše v úvode vysvetlená, jasný, zrozumiteľný výklad a prehľadnosť, ktorej napomáha využitie tabuliek a …

11,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Nové vydanie českej gramatiky. Jazyková príručka obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave.

7,80 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Už tretie vydanie tejto príručky je určené najmä zahraničným študentom medicíny a poslúži im na precvičenie konverzácie medzi lekárom a pacientom.

7,80 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Publikácia nielen mapuje aktuálne ozbrojené konflikty či iné geografické a politické problémy v Európe (tj „horúce lokality“ v Severnom Írsku, Škótsku, Španielsku, bývalej Juhoslávii a Rusku), ale aj …

9,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
streda 8.2.

Písanka organickej chémie je, úplne v súlade s jej názvom, pracovným zošitom pre začínajúcich chemikov, ktorí s jej pomocou získajú základné zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie základov organickej …

2,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Proces európskej integrácie zasahuje aj do povolania lekára. V rámci spolupráce medzi európskymi lekárskymi fakultami dochádza k rozvoju programov medzinárodných výmen, stáží a nemocničných praxí.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

V knihe investuje jeden konkrétny vzorový vzor v súčasnosti Italian within larger overview of Italian compounding.

13,20 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kniha je jedinečnou pomôckou určenou uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ktorí si chcú zopakovať jednoduchšie aj zložitejšie gramatické či lexikálne javy a tieto zábavnou formou testových otázok...

11,70 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Ako poznáme dobrú učebnicu? Vlastne jednoducho - v odbore rešpektovaný autor v nej zrozumiteľne a čítavo predstaví predmet svojho záujmu, pričom vychádza z vierohodných pozorovaní jeho výrazných ukážok; pripojí …

10,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.