Košík je prázdny
Kategorie zboží

Učebnice pre vysoké školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Táto klasická učebnica ruštiny, ktorá študentov dovedie približne na úroveň B1, je určená ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre študentov, ktorí si z najrôznejších dôvodov potrebujú alebo chcú oživiť svoje …

21,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Táto publikácia deťom uľahčí prvé kroky pri práci s jazykom. Pomocou krížoviek a doplňovačiek si deti hravou formou precvičia základnú slovnú zásobu a gramatiku.

4,70 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Táto učebnica, ktorá študentov dovedie približne na úroveň B2, je určená ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre študentov, ktorí si z najrôznejších dôvodov potrebujú alebo chcú oživiť svoje znalosti.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Príručka obsahuje úplne odlišnú slovnú zásobu ako predchádzajúca publikácia Aktuálna angličtina.

8,20 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Viac ako dvesto nepravidelných slov na dvojjazyčných kartách. Tvary nepravidelných slovies, prísloviek a prídavných mien.

12,40 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Cvičebnica španielskej gramatiky určená predovšetkým študentom španielskej filológie na univerzitách, ale tiež všetkým ostatným záujemcom o prehĺbenie znalosti španielskej gramatiky.

7,40 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
streda 8.2.

Ruština v praxi je učebnica súčasného, živého jazyka pre pokročilých užívateľov.

16,90 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Hovorník v sebe spája výhody slovníka a konverzačnej príručky. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré pokrývajú základ slovnej zásoby.

11,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Akýkoľvek názvoslovný systém zodpovedá stupňu vývoja a úrovni poznania v čase, keď vznikol, a jeho prispôsobenie novým poznatkom často vedie k porušeniu vnútornej konzistencie, vzniku paralelných nomenklatúrnych …

19,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Táto učebnica v rozsahu A1-A2, B1 (učivo základného kurzu jazyka s presahom do problematiky všeobecne odborného vyjadrovania) je určená tým, ktorí sa usilujú nielen o zvládnutie prvkov bežnej komunikácie, ale aj o …

27,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Učebnica organickej chémie J. McMurry: Organic Chemistry patrí medzi štandardné príručky, podľa ktorých sa študenti na rade amerických univerzít (a nielen amerických) učia základom modernej organickej chémie.

62,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Monografia sa zaoberá porovnaním španielskeho a českého slovosledu, pričom predstavuje niektoré koncepty českých hispanistov, ktorí sa španielskemu slovosledu venovali, a snažia sa nájsť príčiny bariéry medzi …

10,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Druhé vydanie učebnice patofyziológie orgánových systémov systematicky pojednáva o etiologických a všeobecných patogenetických aspektoch patologických stavov, ktoré postihujú špecifické orgány a orgánové …

13,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Učebnica Analytická chémia vznikla ako preklad deviateho vydania svetovo používanej učebnice Fundamentals of Analytical Chemistry, ktorá si už od svojho prvého vydania v roku 1963 získala trvalé celosvetové …

46,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Zvuková učebnica, s pomocou ktorej je možné sa bez veľkej námahy naučiť slovám, slovným spojením a vetám, ktoré sa v každodennom styku s rusky hovoriacimi cudzincami najčastejšie používajú.

13,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kniha je jedinečnou pomôckou určenou uchádzačom o štúdium na lekárskych, veterinárnych, farmaceutických, zdravotne sociálnych, elektrotechnických, technických, strojných, stavebných fakultách, fakultách …

11,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
streda 8.2.

Kniha sa zaoberá prevažne chemickou stránkou mnohovrstevnej problematiky interakcií škodlivých látok so živými organizmami.

22,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Tento moderný, úplne nový učebnicový komplet kladie dôraz na: osvojenie si štruktúry kórejčiny porozumenia hovorenej reči i písanému prejavu zvládnutia kórejského písma nácvik správnej výslovnosti aktívne užívanie …

28,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Rozsiahly slovník obsahujúci takmer 4000 hesiel z rôznych odborov, ktoré súvisia s problematikou liečiv z hľadiska ich farmaceutického a chemického výskumu, vývoja, technológie výroby, registračnej problematiky, …

28,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Prvý diel nového, prepracovaného učebnicového kompletu pre študentov, ktorí chcú po štvorročnom štúdiu z tohto jazyka maturovať.

13,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Základný prehľad nemeckej gramatiky kladúci dôraz na jednoduchosť použitej terminológie, ktorá je navyše v úvode vysvetlená, jasný, zrozumiteľný výklad a prehľadnosť, ktorej napomáha využitie tabuliek a dvojfarebný …

10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Ak plánujete cestu na Apeninský polostrov, nemali by ste zabudnúť na vhodnú konverzáciu. Čím viac na juh smerujete, tým horšie sa dohovoríte anglicky alebo nemecky.

8,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Základný prehľad francúzskej gramatiky kladúci dôraz na jednoduchosť použitej terminológie, ktorá je navyše v úvode vysvetlená, jasný, zrozumiteľný výklad a prehľadnosť, ktorej napomáha využitie tabuliek a …

11,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Pracovné zošity k aktualizovanej, moderne poňatej učebnici francúzštiny pre stredné školy založené na porovnaní tohto cudzieho jazyka so slovenčinou.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
streda 8.2.

Nehomérovský slovník Leparov nie je len dokladom vzdelanosti českého národa konca devätnásteho storočia, ale pripomína aj veľkorysosť jej podporovania a rozvíjania.

44,80 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
streda 8.2.

Skriptum je venované českému názvosloviu anorganickej chémie podľa posledného odporúčania IUPAC z roku 2005 v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám predmetov Všeobecná a anorganická chémia I a II na VŠCHT Praha.

9,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
streda 8.2.

Voda znamená nádej a život. Ale všade tam, kde chýba alebo jej je naopak príliš veľa a vymkne sa ľudskej kontrole, prináša beznádej a zmar.

37,80 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
streda 8.2.

Základná učebnica angličtiny určená všetkým, ktorí majú obavy z učenia sa cudzieho jazyka, a tým, ktorí zatiaľ neboli dosť úspešní.

15,00 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
piatok 10.2.

Prvý diel nového, prepracovaného učebnicového kompletu pre študentov, ktorí chcú po štvorročnom štúdiu z tohto jazyka maturovať.

21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
streda 8.2.

Témou publikácie sú dva typy výpovedí s exponovanou logickou formou: tautológie, ktorých definičným rysom je apriórna pravdivosť (Osud je osud; Kto príde, ten príde; Keď nechceš, tak nechceš; Buď …

9,40 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
streda 8.2.