Košík je prázdny
Kategória tovaru

Učebnice pre vysoké školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

V rámci našej vzdelávacej spoločnosti Genius Institut sro vydávame knihu pre vysokoškolských študentov s manuálom, ako vytvoriť záverečnú prácu.

10,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Moderná učebnica ošetrovateľských postupov pre študentov odboru ošetrovateľstva a všeobecného lekárstva je koncipovaná podľa hlavných požiadaviek predmetu ošetrovateľstva.

16,30 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame vo štvrtok

Druhé, doplnené vydanie úspešnej učebnice zamerané na ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve je pre žiakov SZŠ základnou učebnicou v predmete ošetrovateľstva pre 3. a 4. ročník.

12,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

Publikácia sa zaoberá spisovnou výslovnosťou anglického jazyka (tzv. RP) a jej percepciou anglickými a českými hovorcami.

18,90 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo štvrtok

Prvý diel zbierky úloh obsahuje príklady zo všetkých učebníc Matiky pre spolužiakov štandardne určených pre tretí a štvrtý ročník strednej školy (tj.

31,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

Sociálna práca patrí v súčasnosti k progresívne sa rozvíjajúcim vedným disciplínam a pomáhajúcim profesiám.

14,20 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame vo štvrtok

Kniha je reedíciou štvorzväzkovej učebnice lekárskej chémie Jana Horbaczewského (1854–1942), ktorá pôvodne vyšla v nakladateľstve Grosman a Svoboda medzi rokmi 1904–1908.

56,50 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo štvrtok

Ťažisko knihy spočíva v zhrnutí genézy, výskytu, vlastností a význame jednotlivých anorganických a organických zložiek vôd av štúdiu procesov ovplyvňujúcich ich distribúciu a cirkuláciu v prostredí.

31,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Prijatie zákona o ochrane ovzdušia v roku 1991 vyvolalo silnú potrebu sledovania kvality ovzdušia a monitoringu emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov do ovzdušia.

38,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Priestupkové právo

Publikácia prináša podrobný teoretický a praktický rozbor právnej úpravy všeobecnej časti hmotného priestupkového práva a konania o priestupkoch.

39,70 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame vo štvrtok

Učebnica právnickej nemčiny je určená najmä študentom práva, aplikovanej lingvistiky, právnikom, tlmočníkom a prekladateľom.

23,00 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo štvrtok

Cieľom cvičebnice je poskytnúť komplexnú prípravu na prijímacie konanie na vysoké školy, na ktorých je potrebné absolvovať test zo základov spoločenských vied.

22,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

Publikácia zoznamuje so stavbou a fungovaním ľudského tela v základnom rozsahu, ktorý je náplňou štúdia psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a ďalších humanitných (nelekárskych) odborov.

25,80 €
vrátane DPH

Skladom 5 ks Odosielame vo štvrtok

Táto kniha si kladie za cieľ, objasniť základy lomovo-mechanických postupov a výpočtových programov.

23,00 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame vo štvrtok

Publikácie zaoberajúce sa aktuálnymi problémami súčasnej hospodárskopolitickej teórie a praxe.

22,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Prvý diel učebnice obsahuje anatómiu celého pohybového aparátu. Profesor MUDr.

77,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

Po desiatich rokoch od uvedenia úspešnej učebnice Základy vnútorného lekárstva vychádza vydanie nové, kompletne prepracované a výrazne rozšírené.

125,00 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo štvrtok

Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou cítia nervozitu a napätie v spoločnosti iných ľudí.

15,90 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo štvrtok

Cieľom tejto publikácie je predstaviť čitatelia základné pojmy a metódy prenosových dejov, zoznámiť ich s ich vývojom a demonštrovať ich praktické využitie.

15,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie úspešnej modernej učebnice gynekológie určenej pre pregraduálnu, ale najmä pre postgraduálnu výučbu a ďalšie štúdium gynekológov v každodennej praxi.

52,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Učebnica Základy genetiky je prekladom z anglického originálu Medical Genetics at a Glance od Doriana Pritcharda a Bruce Korfa a má pomerne široký záber – od vývojovej biológie a cytológie cez cytogenetiku, …

32,70 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo štvrtok

Publikácia predstavuje problematiku riešenia konštrukčných úloh na základnej škole.

16,50 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v piatok 1.3.

Učebnica postihuje základné rysy druhého veľkého právneho systému euroatlantickej civilizácie (vedľa nám ďaleko známejšieho európskeho kontinentálneho práva), v ktorom sú história a platná právna úprava …

43,40 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame vo štvrtok

Táto kniha pomerne podrobne popisuje cestu k súčasnému štandardnému modelu časticovej fyziky, od objavov elektrónu, atómového jadra a rádioaktivity až po slávny Higgsov bozón, ktorý v poslednom čase upútal...

8,90 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v piatok 1.3.

Témou publikácie sú dva typy výpovedí s exponovanou logickou formou: tautológie, ktorých definičným rysom je apriórna pravdivosť (Osud je osud; Kto príde, ten príde; Keď nechceš, tak nechceš; Buď …

9,60 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v piatok 1.3.

Z originálu „Atlas der topografischen Anatómie“ vydaného nakladateľstvom Georg Thieme Verlag, preložil Josef Stingl. „Chirurg bez anatómie je rovný krtkovi: pracuje v tme a jeho dielom sú – kopčeky...

24,50 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo štvrtok

Učebnica poskytuje čitateľovi základný prehľad o súčasnej slovenskej morfológii a zároveň mu prostredníctvom osemnástich sád cvičení ponúka možnosť sústavnejšieho precvičenia osvojených znalostí.

12,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.

Praktikum je zamerané na individuálne aj kolektívne pracovné právo, zaoberá sa aj právnou úpravou zamestnanosti.

13,90 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame vo štvrtok

Druhé vydanie základnej učebnice v odbore, ktorá je určená nielen študentom bakalárskych odborov lekárskych a sociálne zdravotníckych fakúlt, ale svojim obsahom, zrozumiteľným jazykom, grafickým stvárnením a …

15,90 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame vo štvrtok

Publikácia je určená predovšetkým študentom UK FTVS, ktorých materčinou je český jazyk a ktorí si chcú rozšíriť a prehĺbiť svoje znalosti odborovo zamerané nemčiny.

11,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok 1.3.