Košík je prázdny
Kategorie zboží

Učebnice pre vysoké školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

První díl nového, přepracovaného učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

První díl učebnice určené pro vysokoškolské studenty fyziky i další zájemce.

17,00 €
16,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Tato učebnice v rozsahu A1-A2, B1 (učivo základního kursu jazyka s přesahem do problematiky obecně odborného vyjadřování) je určena těm, kdož usilují nejen o zvládnutí prvků běžné komunikace, ale i o možnost dobrého ovládnutí české gramatiky jako předpokladu úspěšného dalšího studia v českém jazyce, příp. snazšího zapojení do českého společenského a pracovního prostředí. - Učebnice akcentuje možnost samostatné volby rozsahu a hloubky učiva Zařazením fakultativních oddílů (VYBERTE SI a CHCETE MĚ/NÁS) si klade za cíl ulehčit individuální stanovení hloubky učiva podle potřeb a dispozic studijních skupin i jednotlivých studentů, příp. možnost prohlubování základních tematických okruhů v pozdější etapě osvojování jazyka. - Určena k práci s učitelem i ke studiu samouků, v českém jazykovém prostředí i mimo ně.

30,60 €
28,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

V rámci naší vzdělávací společnosti Genius Institut s.r.o. vydáváme knihu pro vysokoškolské studenty s manuálem, jak vytvořit závěrečnou práci.

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Publikace určená maturantům a zájemcům o studium němčiny.

3,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Základní přehled španělské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk.

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou.

22,30 €
21,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Průvodce světem odborných prezentací je zpracován přednostně z pohledu chemického, není však určen pouze pro chemiky. V jednotlivých kapitolách (Obecné zásady odborného sdělení, Jazykové zpracování, Grafická a technická úprava textu, Odborné zpracování textu, Počítače jsou naši pomocníci, Jak funguje knižní nakladatelství, Polygrafické a typografické minimum) jsou shrnuty důležité zásady jazykové, editorské, grafické, technické, polygrafické, typografické i nakladatelské.

10,30 €
9,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Tento moderní, zcela nový učebnicový komplet klade důraz na: osvojení si struktury korejštiny porozumění mluvené řeči i psanému projevu zvládnutí korejského písma nácvik správné výslovnosti aktivní užívání současné mluvené i psané korejštiny komunikaci v běžných každodenních situacích seznámení s korejskými reáliemi a kulturou Učebnicový komplet je vhodný jak pro výuku pod vedením učitele, tak pro samostudium.

31,20 €
29,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Přehledná příručka německé gramatiky nejen pro studenty.

3,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Jakým způsobem lze přistupovat ke zkoumání náboženské zkušenosti a náboženských systémů.

20,10 €
19,00 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Písanka organické chemie je, zcela v souladu s jejím názvem, pracovním sešitem pro začínající chemiky, kteří s její pomocí získají základní dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí základů organické chemie. První část je zaměřena na kreslení různých typů prostorových vzorců organických sloučenin a jejich vzájemné překreslování, druhá se pak věnuje především kreslení elektronových vzorců včetně elektronových párů a formálních nábojů a jejich využití k zápisu jednoduchých mechanismů pomocí zahnutých šipek.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks

Moje první Angličtina 5-6 roky Zábavné a kreativní úkoly a aktivity Výukové materiály pro začátečníky.

4,00 €
vrátane DPH

skladom
2 ks

Učebnice je určena všem, kdo zvládli základy francouzštiny.

21,90 €
20,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Učebnice je určena všem, kdo zvládli základy francouzštiny.

21,90 €
20,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou.

13,40 €
12,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Tato kniha poměrně podrobně popisuje cestu k současnému standardnímu modelu částicové fyziky, od objevů elektronu, atomového jádra a radioaktivity až po slavný Higgsův boson, který v nedávné době upoutal pozornost i širší laické veřejnosti. Text má popularizačni charakter a proto obsahuje jen naprosté minimum jednoduchých matematických formulí.

8,50 €
8,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Slovník francouzsko-českých zrádných slov je určen studentům, učitelům a překladatelům, kteří se chtějí v běžné i odborné komunikaci vyvarovat nežádoucích záměn a předejít tak možným, mnohdy trapným či směšným nedorozuměním. Publikace nabízí pomoc nejen Čechům studujícím francouzštinu, ale i Francouzům, kteří se učí česky.

9,00 €
8,50 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Autorka se zabývá historickými aspekty dějin výtvarného umění a hudby a snaží se poskytnout ucelený přehled o vývoji nejdůležitějších oblastí umění a kultury zejména v Evropě a v naší zemi.

12,50 €
11,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks

Tato učebnice němčiny s velmi pozvolným tempem výuky vhodná pro studenty s jiným než jazykovým nadáním, Vás dovede přibližně na úroveň B1.

21,00 €
19,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Italská konverzace a slovník na cesty - konverzační příručky Lonely Planet spojují cestovatele a místní už více než čtvrt století.

8,90 €
8,40 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

První díl nového, přepracovaného učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat.

13,40 €
12,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Základní přehled francouzské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk.

11,20 €
10,60 €
vrátane DPH

skladom
5 ks

Krátký příběh o hledání Marunky jejími kamarády je o neviditelných vazbách mezi námi.

4,00 €
vrátane DPH

skladom
4 ks

Učebnice přehledným způsobem pojednává o problematice biologických a fyziologických mechanismů působících a provázejících nemoci a patologické stavy lidského organismu.

15,70 €
14,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanistů a obsahuje strukturálně funkční pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druhů a jejich gramatické kategorie, syntax výpovědi, věty i souvětí.

20,10 €
19,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1991 vyvolalo silnou potřebu sledování kvality ovzduší a monitoringu emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší.

39,30 €
37,10 €
vrátane DPH

skladom
3 ks

Druhé, značně rozšířené a prohloubené vydání autorovy prvotiny publikovalo v roce 2011 prestižní nakladatelství Oxford University Press.

12,80 €
12,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks

Publikace je určena pro studentky bakalářského studia oboru porodní asistence, ale může být návodem i pro začínající porodní asistentky na oddělení šestinedělí.

7,60 €
7,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks

Opakování k maturitě.

6,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks