Košík je prázdny
Kategória tovaru

Učebnice pre základné školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu

Zošit obsahuje konkrétne úlohy pre prácu s literárnymi textami v Čítanke 6.

2,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Nahrávka na CD k učebnici hudobnej výchovy pre 8. ročník

12,80 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Pracovný zošit slúži na precvičovanie učiva z prvej časti učebnice – sčítanie typu 23+5 v odbore do 100, odčítanie typu 35-2 v odbore do 100, manipulácia s peniazmi v odbore do 100, práca s tabuľkou a číselnou …

8,00 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

Prinášame vám ucelený súbor materiálov na prácu v hodinách hudobnej výchovy na prvom stupni ZŠ.

2,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Učebnicu je vhodné doplniť týmto farebným pracovným zošitom, ktorý zahŕňa mnoho zábavných úloh a hier na precvičenie učiva a ďalších námetov pre činnostný štýl výučby.

3,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Výpredaj

Lapbook je naša veľká novinka. Zvláštna 3D kniha, ktorá vedie žiakov 1. stupňa ZŠ nielen k tvorivosti, ale aj k precvičovaniu.

4,51 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame dnes

Pracovný zošit pre ZŠ a ZUŠ určený na precvičovanie látky hudobnej teórie.

2,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Ucelený rad učebníc a pracovných zošitov pre vzdelávaciu oblasť Človek a jeho svet je spracovaný podľa Rámcového vzdelávacieho programu pre základné vzdelanie, je určený žiakom so špecifickými vzdelávacími …

9,80 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Druhá, taktiež 32-stránková časť písanky, najprv pokračuje v zavedenej štruktúre prvého dielu – na stránke dva riadky s pomocnou liniatúrou na získanie istoty v kresbe tvaru precvičovaného písmena, a potom …

2,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Moderná farebná učebnica je spracovaná v súlade s RVP ZV. Je súčasťou edície Čítanie s porozumením, ktorá je zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti s využitím metód činnostného učenia.

5,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Rovnako ako ostatné komentované pracovné zošity, aj ten k Chemii I je opatrený dotlačenými metodickými poznámkami, odkazmi na ďalšiu literatúru a samozrejme výsledky všetkých cvičení.

4,40 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Prostredníctvom zaujímavých a motivačných úloh rozvíja dieťa svoje logické uvažovanie a matematickú aj finančnú gramotnosť.

2,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 30.5.

Obsahuje nahrávky k učebniciam Český jazyk 6 – nová generácia a Čítanka 6 – nová generácia.

33,60 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

Je, podobne ako Živá abeceda, obsahovo rovnaký ako Slabikár s kocúrom Samom určený na výučbu písania písacím písmom.

6,30 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Každá strana tejto príručky zahŕňa nielen zmenšené kópie jednotlivých stránok pracovnej učebnice s riešením, ale aj ciele výučby a pomôcky, ktoré je možné ďalej vo výučbe v rámci pracovných činností …

15,20 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

Kniha meniaca pohľad na klimatické zmeny Príčiny našich problémov, ktoré nazývame klimatickou krízou v nových súvislostiach.

21,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Ucelený rad učebníc pre výučbu prírodopisu pre žiakov so sluchovým postihnutím tvoria tieto tituly: Prírodopis – Botanika, Prírodopis – Zoológia I, Prírodopis – Zoológia II, Prírodopis – Biológia človeka …

33,20 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

V učebnici Spoločnosť sa vlastivedná časť prelína so zemepisnou časťou tak, aby viedla žiakov k premýšľaniu v súvislostiach.

8,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Učebnica nadväzuje na slabikárov vydaných v Nakladateľstve PARTA.

11,50 €
vrátane DPH

Skladom 3 ks Odosielame v pondelok

Slabikár nadväzuje na Živú abecedu a vyvodzuje celé slová a vety.

8,70 €
vrátane DPH

Skladom 2 ks Odosielame v pondelok

Čítanka je členená do desiatich tematických celkov, charakterizovaných popri tematickej oblasti spravidla tiež dominantným zameraním na určitý žáner.

9,30 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Novinka – moderný pracovný zošit Učíme sa hrou s Fipíkom je spracovaný v súlade s RVP ZV.

4,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu Výchova k občianstvu, 4. diel.

7,40 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

Obsahuje celkom 16 listov A4 s myšlienkovými mapami na vyvodenie písmen A, M, L, E, S, L, P, U, I a číslic 0–5.

6,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Táto cvičebnica prináša žiakom nielen zábavné doplňovanie predpôn a nepreberné množstvo cvičení na i, í/y, ý po obojetných spoluhláskach, ale zároveň pomáha upevniť znalosti o tvaroch podstatných a prídavných …

4,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Hudobná výchova – celofarebný pracovný zošit pre ZŠ a predškolákov. Zoznamuje deti hravou formou s hudobnými nástrojmi.

6,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Pre žiakov sú tu pripravené piesne ľudové i súčasné doplnené o hudobné pojmy (zbor, dirigent, posuvky, valčík atď.) a hudobných skladateľov (B.

4,90 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Pracovný zošit poskytuje mnoho možností pre aktívnu činnosť žiakov v hodinách vlastivedy. pracovný zošit k učebnici vlastivedy (2. časť)

3,30 €
vrátane DPH

Skladom 1 ks Odosielame v pondelok

8,80 €
vrátane DPH

Skladom 4 ks Odosielame v pondelok

Pracovný zošit je zameraný na precvičenie matematiky pomocou vyfarbovania.

4,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok 30.5.