Košík je prázdny
Kategorie zboží

Učebnice pre základné školy

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Laminátová kartička určená predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl ponúka graficky prehľadný a stručný prehľad časovania nemeckých slovies.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Prehľad tvarov préterita a perfekta najpoužívanejších nemeckých silných slovies a zmiešaných slovies.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Veľmi populárna publikácia, Vymenované slová je opäť skladom v prepracovanom vydaní.

4,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Stránky zošita sú rozložené na voľné miesto určené na ilustráciu, lepenie textov, obrázkov, šablón az časti na vlastné písanie.

2,70 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Laminátová kartička určená predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl ponúka graficky prehľadný a stručný prehľad tých najpoužívanejších nemeckých nepravidelných slovách a ich tvarov.

2,50 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Táto laminová kartička je určená predovšetkým pre študentov základnej a strednej školy.

2,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 14.2.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
streda 15.2.

Žiacka knižka obsahuje 1 stránku s údajmi o žiakovi, 2 stránky s ospravedlňujúcim listom, 20 stránok pre hodnotenie známkami s podpisom rodičov, 2 stránky pre iné oznámenia, 1 stránku s archom zabúdania, 1 stránku …

2,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Publikácia, zhoda prísudku s podmetom je opäť skladom v novom prepracovanom vydaní.

4,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Farebné pracovné zošity pre 2. ročník sú koncipované v súlade s RVP ZV a tvoria funkčný celok s učebnicou Slovenský jazyk 2 (kód 2-55) .

3,80 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Učebnica je vytvorená moderným a inovatívnym prístupom. Cielene sa zameriava na rozvíjanie samostatného a logického myslenia vhodne kladenými otázkami na konci každej kapitoly.

8,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Obsahuje učivo o jednotlivých častiach krajinnej sféry, motivačné prvky i mnoho neverbálnych informácií (obrázkov a schém).

2,60 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Pracovný zošit vytvorené k učebnici Český jazyk 7 v súlade s RVP ZV. Zošit je dvojfarebný a obsahuje: pravopisné cvičenia, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, záverečné opakovanie, prehľad učiva a riešenia...

3,50 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Objavte MATEMATIKU! Je to ľahké, len sa musí začať včas. Štart do matematiky predstavuje nový spôsob výučby matematiky na základe premýšľania.

15,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby žiakom inovatívnym a pútavým spôsobom priblížil učivo dejepisu.

5,60 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Zošit je tvorený so zväčšenou notovou osnovou, pre ľahší notový zápis.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
utorok 14.2.

V jednotlivých cvičeniach a úlohách tohto pracovného zošita sa deti ocitnú v lese.

3,50 €
vrátane DPH

skladom
1 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Písanky na nácvik písmen a písanie neviazaným písmom. Na uľahčenie písania slúžia pomocné linky.

2,70 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Zošit je tvorený stránkami s notovou osnovou. Stránky obsahujú aj voľné miesto pre tvorivú činnosť – ilustráciu, lepenie obrázkov, textov piesní.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
2 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Aktivity a činnosti v knihe Školák so SVP - Čítanie a hravé cvičenia sú pripravené na mieru deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré majú problémy so zvládnutím techniky čítania a porozumením …

4,80 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Zošity Hravá školská družina ponúkajú pestré aktivity, pri ktorých žiaci relaxujú a odpočívajú Publikácia im tak poskytuje rôzne zaujímavé činnosti, na ktoré sa deti tešia a sú vytvorené v spolupráci so skúsenými …

5,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Publikácia nadväzuje na úspešný titul Sprievodca českým jazykom alebo Čo by ste mali poznať zo ZŠ. · prináša praktické cvičenia a úlohy na precvičenie, rozvoj a opakovanie znalostí · je spracovaná podľa RVP ZV, dôraz …

11,80 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Učebnica je moderne a prehľadne spracovaná a je určená nielen pre spoločnú výučbu matematiky v škole, ale aj pre individuálnu domácu prípravu.

10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Nové dvojfarebné písanky svojím poňatím nadväzujú na písanky pre druhý ročník a ďalej ich rozvíjajú.

2,00 €
vrátane DPH

skladom
4 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Kniha Anglické cvičenia pre gymnáziá, stredné a jazykové školy a 2. stupeň základných škôl je najobsiahlejšou učebnicou angličtiny s českým výkladom, zameriavajúcou sa predovšetkým na študentov stredných a základných škôl.

17,30 €
vrátane DPH

skladom
3 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Laminátová skladačka určená predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl ponúka graficky prehľadný a stručný prehľad gramatiky nemeckého jazyka.

3,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Opakovanie neviazaného písma sprevádza motivačné riekanky. Postupne sa prechádza k písaniu slov, súslovia, prepisovaniu kratších viet a pod.

2,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 14.2.

V súlade s RVP ZV Ucelený rad učebníc a pracovných zošitov pre výučbu slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl a viacročných gymnázií zahŕňa učebnice a pracovné zošity z literatúry a učebnice a pracovné …

4,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Pracovný zošit obsahuje tematicky zoradené úlohy pre 9. ročník ZŠ. Zošity umožnia žiakovi osvojiť si hravou a zábavnou formou učivo daného ročníka a súčasne sa z pripravených úloh môže dozvedieť aj niekoľko ...

5,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 14.2.

Moja prvá Matematika 6-7 roky Zábavné a kreatívne úlohy a aktivity Výukové materiály pre začiatočníkov.

5,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 14.2.