Košík je prázdny
Kategorie zboží

Školské súhrny

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
 

Náučná tabuľka MALÁ NÁSOBILKA je ďalším príspevkom k modernizácii výučby matematiky na základných školách.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. ročník ZŠ na trvalé vyvesenie.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obsah náučnej tabule tvoria nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch infinitív, minulý čas, minulé príčastie.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obojstranná mapa Českej republiky, rozmer: A3

2,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Praktická didaktická pomôcka napomáha zvládnuť učivo z tvaroslovia a prispieva k lepšiemu osvojeniu a používaniu správnych gramatických tvarov v ústnom prejave

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Náučná tabuľka uľahčuje žiakom osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných obrázkov určovať polovicu, štvrtinu, tretinu daného celku.

2,40 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obsah didaktickej pomôcky tvorí prehľadná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek.

2,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Náučná tabuľka skloňovania vzorov podstatných mien je tvorená v nadväznosti na predchádzajúcu didaktickú pomôcku SLOVNÉ DRUHY I – ohybné.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obojstranná didaktická pomôcka s vyobrazením násobkov čísel od 1 do 10 je určená predovšetkým pre 3. a 4. ročník základnej školy.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obsah prednej strany tvoria jednotky dĺžky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, s prevodmi jednotiek as názornými ilustráciami.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Náučná tabuľka POČÍTANIE NA ČÍSELNEJ OSE je ďalším príspevkom k modernizácii výučby matematiky na základných školách.

2,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o trojuholníku. Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov – vrchol, strana, protiľahlá strana, vnútorný uhol trojuholníka – aj prehľad triedenia trojuholníkov...

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Didaktická pomôcka, ktorej podstatnú zložku tvoria ilustrácie, prispieva k lepšiemu osvojeniu celého súboru slov, ale najmä k pochopeniu významu všetkých vymenovaných slov.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Obojstranná mapa zemskej pologule, rozmer: A3

3,10 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Tento druhý súbor 7 etud je opäť koncipovaný pre začiatočníkov s jednoduchšími párty, zvlášť pre biciu súpravu.

9,00 €
8,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Publikácia je rozdelená do troch kapitol so stúpajúcou náročnosťou. Nájdete tu okrem základného delenia (ktorému je venovaná celá prvá kapitola) aj kvintoly, synkopické trioly, prírazy, polyrytmy atď.

9,00 €
7,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Na biciu súpravu, ostatne ako na každý hudobný nástroj, sa môže hrať veľmi jednoducho alebo virtuózne.

6,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Tento titul prináša celkom 15 prednesových klavírnych skladieb, ktoré sú určené pre deti a žiakov I. stupňa základných umeleckých škôl.

10,80 €
10,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Tri príbehy Katky a jej poníka sú plné dobrodružstva a kamarátstva.

7,50 €
6,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 5 ks
odoslanie
utorok 11.10.

EXISTUJÚ SVETIELKUJÚCE ŽIVOČICHOVÉ? PREŽIJE ROZPOLENÁ ŽÍŽALA? Komiksový sprievodca Zelená (sa) Krajina ťa zábavnou formou zoznámi s prírodou okolo nás a ukáže ti, ako ju my ľudia ovplyvňujeme.

22,40 €
18,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Tieto skladby si nekladú za cieľ experimentovať s novými zvukmi, ponúknuť nové exotické nástroje alebo ohromiť nečitateľným zápisom nôt.

9,00 €
8,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

2.diel nadväzuje a dopĺňa diel predchádzajúci. Nájdete tu opäť duéta v beatových, rockových, jazzových a tanečných rytmoch, ale už náročnejšie v štruktúre, breakoch či sóloch.

9,00 €
7,80 €
vrátane DPH

skladom
5 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Viete, aké sú najbezpečnejšie mestá sveta, ktoré pamiatky sú najnavštevovanejšie alebo v ktorých štátoch žijú najšťastnejší ľudia?

4,00 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Náučná tabuľka napomáha žiakom orientovať sa v jednotkách dĺžky a osvojiť si vzťahy medzi nimi.

2,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 100 ks
odoslanie
pondelok 10.10.

Tri príbehy o malom kúzelníkovi Oskarovi, ktorému sa od rána nevydarilo žiadne kúzlo. Čím to asi bude?

7,50 €
7,30 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Titul tvorí: učebnica, zošit písma, slovníčky a kľúč, nahrávka v mp3 a textový editor pre japončinu **************** Moderný učebnicový komplet, vhodný na výučbu v jazykových kurzoch aj pre samoukov.

53,80 €
45,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Celofarebná publikácia Hudobný adventný kalendár slúži ako obrázkové pracovné listy, ktoré sú ideálnou pomôckou na motiváciu vo výučbe žiaka v predškolskom a rannom školskom veku.

9,00 €
7,80 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 10 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Zbierka deviatich vianočných kolied pre flautové kvarteto, je svojim spôsobom unikátna.

16,20 €
14,70 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Na to, aby si vaše dieťa ľahšie osvojilo angličtinu, vám v tomto pracovnom zošite ponúkame karty so slovnou zásobou.

15,70 €
14,90 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 50 ks
odoslanie
utorok 11.10.

Pilotný súbor 7 etud je koncipovaný od úplných začiatkov s najjednoduchšími párty, zvlášť pre biciu súpravu.

9,00 €
8,20 €
vrátane DPH

skladom
viac ako 20 ks
odoslanie
utorok 11.10.