Košík je prázdny
Kategória tovaru

Prskavky

radiť podľa: Obľúbenosti Ceny Názvu
Novinka

70 cm dlhá prskavka využiteľná najmä na Vianoce, Silvestra a iné oslavy.

2,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Novinka

Prskavky 16 cm patria do kategórie zábavná pyrotechnika - prskavky. Prskavky po zapálení začnú horieť a prskať.

0,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame dnes

90 cm dlhá prskavka využiteľná najmä na Vianoce, Silvestra a iné oslavy.

4,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

Novinka

90 cm dlhá prskavka využiteľná najmä na Vianoce, Silvestra a iné oslavy.

3,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Veľké prskavky s dĺžkou 70 cm, doba horenia cca 2 minúty 20 sekúnd. Vytvorí nezabudnuteľnú atmosféru.

2,80 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok

28 cm dlhá prskavka využiteľná najmä na Vianoce, Silvestra a iné oslavy.

1,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok

0,70 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok

2,40 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok

1,50 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v piatok

Vianočné prskavky vytvárajú zlaté iskry.

2,00 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame dnes

Novinka

Prskavky 40 cm patria do kategórie zábavná pyrotechnika - prskavky. Prskavky po zapálení začnú horieť a prskať.

1,60 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

Novinka

Prskavky 28 cm patria do kategórie zábavná pyrotechnika - prskavky. Prskavky po zapálení začnú horieť a prskať.

1,20 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame v pondelok

70 cm dlhá prskavka využiteľná najmä na Vianoce, Silvestra a iné oslavy. Kategórie F2 - vekové obmedzenie od 18 rokov. VAROVANIE / NEBEZPEČENSTVO Pyrotechnický výrobok tr.1.4G UN 0336 H204 - Nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutie časticami. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P250 - Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P370 + P380 + P375 - V prípade požiaru: Vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. P372 - Nebezpečenstvo výbuchu. P373 - Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. P401 - Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P501 - Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

4,10 €
vrátane DPH

Skladom > 5 ks Odosielame vo štvrtok